Patent: regelverk og snarveier

Utvalgte sider om patent: lover og forskrifter, patentretningslinjer, søknadsinnlevering, priser, internasjonale ordninger, patenttidende, klageordninger.

Søk i Patentstyrets database

Søk i Patentstyrets database

Patentloven og patentforskriften

Lov om patenter - patentloven (lenken går til Lovdata)

Forskrift til patentloven - patentforskriften (lenken går til Lovdata)

Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (lenken går til Lovdata)

Norwegian Patents Act (uoffisiell oversettelse)

Norwegian Patents Regulations (uoffisiell oversettelse)

Employees' Inventions Act (unofficial translation)

Patentretningslinjer

Patentretningslinjer

Siste endringer i patentretningslinjer

Norsk patenttidende

Norsk patenttidende i PDF-format 

Søknadsinnlevering og skjemaer

Ny søknad med veiviser

Ny søknad om patent (lenke til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenke til Altinn)

Skjemaer

Språkkrav for patentsøknader og patenter

Priser og betaling

Priser

Betalingsinformasjon

Betalingsforskriften (lenke til Lovdata)

Internasjonale ordninger

Validering av EP-patenter i Norge

Representasjonsregler overfor EPO

Patent Prosecution Highway

Nyhetsgransking - internasjonal type (ITS)

PCT resources (lenke til WIPO)

PCT Applicant's Guide (lenke til WIPO)

Patentscope database (lenke til WIPO

Klageordninger

Klageordninger for patenter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (lenke til KFIR)

Avgjørelser avsagt av KFIR (lenke til KFIR)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: