Patentering av legemidler

På grunn av de store investeringskostnadene er det viktig for legemiddelbransjen at de har mulighet til å oppnå industriell rettsbeskyttelse for de produktene som kommer ut på markedet.

Patent som gir enerett til å utnytte oppfinnelsen i et begrenset tidsrom (maksimum 20 år), bidrar til å gjøre resultater kjent i fagmiljøet og er på den måten med på å bidra til videre forskning på nye legemidler og innovasjon innen området.

Det gis patent på nye terapeutisk aktive forbindelser og farmasøytiske formuleringer. Fremgangsmåter for behandling ved kirurgi, terapi eller diagnostisering som utføres på levende mennesker eller dyr er imidlertid unntatt fra patentering. Unntaket omfatter ikke produkter, forbindelser eller sammensetninger til anvendelse i slike fremgangsmåter.

Den «effektive» patenttiden for legemidler er ofte vesentlig kortere enn for andre patenterte oppfinnelser, fordi legemidler må gjennom en omfattende utprøving før de får markedsføringstillatelse og kan omsettes. Det er derfor innført en mulighet for å søke om forlenget beskyttelsestid for legemidler med inntil fem (5) år. Dette kalles Supplementary Protection Certificate, SPC.

Lenke til søknadsskjema for SPC

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: