Teknologi innen karbonfangst
Foto: iStock

Carbon Capture Technology

Patentlandskapsanalyse: Rapporten handler om patenteringstrender innen karbonfangst.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Gassnova, et statsforetak under Olje- og energidepartementet som skal fremme teknologiutvikling, kompetanseoppbygging og kostnadseffektive løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).

Rapporten er delt inn i åtte teknologiområder som anses som de viktigste forskningsområdene innen karbonfangst.

Dataene er analysert på et globalt, overordnet nivå, men vi ser også nærmere på hvordan norske aktører hevder seg innen karbonfangstteknologi.

Les rapporten: Carbon Capture Technology (PDF)

Se oversikten over andre patentlandskapsanalyser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: