medisinsk utstyr
Foto: iStockphoto

Helseindustrien - trender og perspektiver

Patentlandskapsanalyse: Rapporten innen helseindustri ser nærmere på i hvilken grad de fire industrisegmentene legemidler, bioteknologi, medisinsk utstyr og digital helse tar i bruk patentering som rettighetsbeskyttelse.

Denne patentlandskapsanalysen av norsk helseindustri er en bestilling fra Patentstyrets eier, Nærings- og fiskeridepartementet. Den er utarbeidet av Patentstyret med innspill fra Menon Economics, Direktoratet for e-helse og Stig Urheim, overlege og forsker ved Haukeland universitetssjukehus.

Norsk helseindustri har de siste årene hatt en meget sterk vekst målt i omsetning, verdiskaping og antall arbeidsplasser, og anses som et av de norske næringsområdene som skal bidra til å øke Norges eksportandel fra fastlands-Norge frem mot og etter 2030. Det som har vært mindre kjent er betydningen av helseindustriens industrielle rettigheter som grunnlag for denne veksten.

Les rapporten: Helseindustrien - trender og perspektiver (PDF)

Les kortversjon av rapporten

Se oversikten over andre patentlandskapsanalyser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: