Om patentretningslinjene

Patentretningslinjene (pr.) gir instruksjoner med hensyn til praksis og prosedyrer for behandlingen av patentsøknader og patenter i samsvar med Lov om patenter (patl.) og Forskrift til patentloven (pf.).

Lenke til patentretningslinjene

Retningslinjene retter seg primært mot saksbehandlerne i Patentstyret, men vi ønsker også at de skal være til hjelp for brukerne av patentsystemet ved at retningslinjene skal bidra til å gjøre saksbehandlingen forutsigbar.

Retningslinjene må betraktes som generelle instruksjoner som søkerne kan forvente at Patentstyret vil følge. Retningslinjene (pr.) utgjør imidlertid ingen forskrift i forvaltningslovens forstand, og for bindende hjemler er det nødvendig å henvise til patentloven (patl.) eller patentforskriften (pf.).

Patentstyret skal harmonisere praksisen i søknadsbehandlingen med tilsvarende praksis ved European Patent Office (EPO) så langt gjeldende norsk lovverk tillater. Det er derfor henvist i retningslinjene til relevante deler av Guidelines for Examination (EPO-GL) og avgjørelser fra EPO Technical Board of Appeal og EPO Enlarged Board of Appeal (T- og G-avgjørelser) i retningslinjene. Disse finnes i sin helhet på www.epo.org.

Endringer

Forslag til endringer og tillegg i retningslinjene vedtas av patentavdelingens ledelse.

Hvis du har en tilbakemelding eller forslag, send en epost til post@patentstyret.no.

Datering av endringer i eksisterende tekst og nye retningslinjer publiseres under Siste endringer i patentretningslinjene. Endringer i eksisterende tekst merkes med rød skrift i minimum to (2) måneder etter at endringen er foretatt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: