Finn varemerker, design, patenter

Del B, Kapittel V - Klassifisering

v. 1.8 Del B, Kapittel V - Klassifisering


1. Klassifisering

1.1 Innledning

1.2 Grovklassifisering

1.3 Obligatorisk klassifisering

1.3.1 Klassifisering av søknader som ikke er gransket

1.3.2 Klassifisering når oppfinnelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar (en ufullstendig gransking)

1.3.3 Klassifisering av søknader som er gransket

1.3.4 Klassifisering ved mangel på enhetlighet

1.3.5 Klassifisering av søknader ved meddelelse

1.4 Ikke-obligatorisk klassifisering

1. Klassifisering

pf. § 27
CPC-guiden

IPC-guiden

”Guidelines For Determining Subject Matter Appropriate For Obligatory And Nonobligatory Classification”
”Guidelines For Determining Where To Classify Patent Documents Within The IPC”

1.1 Innledning

Alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret klassifiseres i henhold til klassifikasjonssystemene CPC (se CPC-guiden) og IPC (se IPC-guiden). Formålet med klassifiseringen er organisere patentskrifter slik at det skal være mulig å finne frem all nyttig informasjon som har betydning for granskingen.

1.2 Grovklassifisering

For at en søknad skal få en ansvarlig saksbehandler, må det gjøres en grovklassifisering i IPC. Denne klassifiseringen bør være mest mulig generell, men likevel tilstrekkelig spesifikk for å finne riktig ansvarlig saksbehandler.
Grovklassifiseringen bør gjøres på grunnlag av de selvstendige kravene. Hvis dette fører til klassifisering i mer enn en underklasse, velges den mest egnede klasse ut fra oppfinnelsen ifølge kravene, eller oppfinnelsen som kommer først i kravsettet hvis kravene mangler enhetlighet.

1.3 Obligatorisk klassifisering

1.3.1 Klassifisering av søknader som ikke er gransket

Alt som angår søknadsgjenstanden ifølge kravene, og som synes å være nytt og ikke nærliggende skal klassifiseres, basert på hva saksbehandleren anser som kjent eller nærliggende fra tidligere lignende søk eller generell erfaring.

Dersom saksbehandler mener det er noe i søknaden unntatt kravene som er nytt og ikke nærliggende, skal også dette klassifiseres.

1.3.2 Klassifisering når oppfinnelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar

Hvis oppfinnelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar, må klassifiseringen baseres på det som fremgår å være oppfinnelsen, i den grad dette kan forstås. Hvis ansvarlig saksbehandlers forståelse av oppfinnelsen eller innholdet i den inngitte søknad endres vesentlig som følge av granskingen (f.eks. som følge av tidligere teknikk som er funnet), eller på grunn av oppklaring av åpenbare uklarheter, bør saksbehandleren endre klassifiseringen tilsvarende.

1.3.3 Klassifisering av søknader som er gransket

Alt som angår søknadsgjenstanden ifølge kravene, og som synes å være nytt og ikke nærliggende i lys av granskingsresultatene skal klassifiseres.

Dersom saksbehandler mener det er noe i søknaden unntatt kravene som er nytt og ikke nærliggende i lys av granskingsresultatene, skal også dette klassifiseres.

Dersom søknadsgjenstanden i sin helhet ikke anses å inneha nyhet eller oppfinnelseshøyde, skal saksbehandler klassifisere det som anses som mest nyttig for granskingen. Saksbehandler velger altså de klassene der det vil være mest nyttig for fremtidig gransking at denne søknaden finnes.

1.3.4 Klassifisering ved mangel på enhetlighet

Når en søknad mangler enhetlighet, må alle oppfinnelser som synes å være nye og ikke nærliggende, klassifiseres, siden alle oppfinnelsene vil bli beskrevet i den publiserte søknaden.

1.3.5 Klassifisering av søknader ved meddelelse

Ansvarlig saksbehandler skal utføre en fullstendig klassifisering ved godkjenning av meddelelse til patent, basert på de godtakbare kravene.

1.4 Ikke-obligatorisk klassifisering

Dersom en patentsøknad inneholder informasjon, i tillegg til informasjon om selve søknadsgjenstanden, som saksbehandler mener kan være til nytte for fremtidig gransking, skal også denne informasjonen klassifiseres. Dette gjøres gjennom klassifisering av tilleggsinformasjon (se CPC og/eller IPC-guiden).

 

×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei