Validering av EP-patenter: priser og frister

Validering av EP-patenter: priser og frister

Dokument-
type hos EPO

Type validering

Frist for å sende inn begjæring

Pris

Faktura-frist
A1/A2

Publisering av søknad (provisorisk vern)

ingen NOK 0 --
A8

Rettelse i bibliografiske data for A1/A2

-- NOK 0 --
A9

Rettelse i krav for A1/A2

ingen NOK 0 --
B1

Validering av patent

3 mnd fra meddelelse hos EPO

NOK 5500 1 mnd
B2

Endret patent etter innsigelse

3 mnd fra publisering hos EPO

NOK 5500 1 mnd
B3

Endret patent etter begrensning/ overprøving

3 mnd fra publisering hos EPO

NOK 5500 1 mnd
B8

Rettelse i bibliografiske data i forside for B1/B2/B3

-- NOK 0 --
B9

Rettelse i krav og evt. beskrivelse for B1/B2/B3

ingen NOK 1200 1 mnd

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: