Regelverk - patent

Patentloven, patentforskriften, betalingsforskriften, patentretningslinjer og andre relevante lover og forskrifter på patentområdet

Patentloven og patentforskriften

Patentretningslinjer

Andre lover og forskrifter på patentområdet

(lenkene går til Lovdata)

Andre lover og forskrifter

(lenkene går til Lovdata)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: