Europeisk patentsøknad

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en avtale mellom flere europeiske land. Avtalen gjør det enklere og billigere å søke og oppnå patent i flere av medlemslandene samtidig.

Norge ble medlem i EPC 1. januar 2008. Dette innebærer at europeiske søknader og meddelte patenter kan få virkning i Norge.

Du kan levere søknaden din elektronisk direkte til Det europeiske patentverket (EPO). Da oppnår du rabatt på søknadsavgiften og får umiddelbart en kvittering på at søknaden er levert.

Søknaden blir behandlet sentralt av EPO, som meddeler europeisk patent med virkning for de landene som er utpekt i søknaden. Du må selv ta initiativ for å validere patentet i de landene du ønsker at patentet skal gjelde i. Da betaler du en valideringsavgift og årsavgifter til det enkelte landet. Les mer om validering

Du kan også levere en søknad om europeisk patent til det nasjonale patentverket i et av medlemslandene, inkludert Patentstyret. Den nasjonale myndigheten vil da oversende søknaden til EPO, som foretar den formelle kontrollen. Om denne datoen blir innleveringsdato, tar EPO stilling til under den formelle kontrollen. Patentstyret har dermed ikke noe ansvar hvis mottaksdatoen ikke tilfredsstiller kravene til innleveringsdato.

Provisorisk patentbeskyttelse i Norge 

For å få provisorisk vern i Norge for en europeisk patentsøknad, må du oversette patentkravene til norsk og sende oversettelsen til Patentstyret.

Følgende må leveres til Patentstyret før patentet er meddelt i EPO for å få provisorisk vern i Norge:

  • Patentkrav på norsk
  • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
  • Opplysninger om søkers navn og adresse
  • Eventuell fullmakt. Leveres ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig.

Patentstyret vil kunngjøre i Norsk patenttidende at patentkrav er levert på norsk, og gjøre oversettelsen tilgjengelig for enhver.

Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske oversettelsen og teksten på det språket som var behandlingsspråk i EPO. Du kan sende inn en rettelse av oversettelsen. Ved rettelse av oversettelsen må du betale et gebyr.

Når du sender inn oversettelse eller rettelse må du fortelle oss at de er sendt inn for å få provisorisk vern.

Patentstyret må kunngjøre at vi har mottatt en rettelse av oversettelsen for at rettelsen skal gjelde.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: