Bru
Foto: ScanStockPhoto

Nordisk Patentinstitutt

Nordisk Patentinstitutt (NPI) er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island og har status som PCT-myndighet.

Lenke til nettstedet til Nordisk Patentinstitutt - npi.int

Nordisk Patentinstitutt - logo

 

Nordisk Patentinstitutt (NPI) tilbyr søkere i Norge, Danmark, Island og Sverige en lokal, kompetent, lett tilgjengelig, fleksibel og konkurransedyktig PCT-myndighet i den internasjonale fasen. Instituttet foretar nyhetsgransking og foreløpig patenterbarhetsvurdering i henhold til konvensjonen om patentsamarbeid (PCT). Nordisk Patentinstitutt kan ikke meddele patenter.

En viktig fordel for norske søkere ved å bruke Nordisk Patentinstitutt er at de kan kommunisere på norsk under behandlingen av PCT-søknaden i den internasjonale fasen. I tillegg kan søkeren benytte samme, norske fullmektig gjennom behandlingen av både nasjonal førstesøknad og den internasjonale fasen for PCT-søknaden. Søknader kan være skrevet på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Hvis en PCT-søknad har basis i en nasjonal førstesøknad innlevert i Norge, vil normalt en annen saksbehandler behandle den internasjonale søknaden for å gi en ny vurdering. Du kan imidlertid bidra til å minimere unødvendig dobbeltarbeid og redusere dine kostnader ved å be om at nasjonal gransking legges til grunn for den internasjonale granskingen.

Nordisk Patentinstitutt leverer de internasjonale PCT-rapportene med granskingsresultater og patenterbarhetsvurdering med kortere frister enn gjeldende frister for internasjonale granskingsmyndigheter.

Nordisk Patentinstitutt utfører oppdrag om forundersøkelser for utenlandske aktører. Forundersøkelser fra norske foretak og aktører faller utenfor samarbeidet og skal som tidligere sendes direkte til Patentstyret for utførelse. Instituttet tilbyr også nyhetsgransking av internasjonal type (ITS) for nasjonale patentsøknader. Les mer om tjenesten «Nyhetsgransking av internasjonal type (ITS)»

Lenke til nettstedet til Nordisk Patentinstitutt - npi.int

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: