Nyhetsgransking av internasjonal type (ITS)

Du kan bestille en nyhetsgransking av internasjonal type (ITS) for den nasjonale patentsøknaden din.

Hva er en ITS?

ITS (International Type Search) er en full gransking av den nasjonale patentsøknaden din utført av en internasjonal granskingsmyndighet. Denne typen gransking er identisk med granskingen som gjøres for internasjonale patentsøknader. ITS er kun en gransking og omfatter ikke vurdering av nyhet, oppfinnelseshøyde eller industriell anvendbarhet.

Fordeler ved ITS

En ITS kan på et tidlig tidspunkt gi deg et godt grunnlag for å vurdere om du skal søke beskyttelse for oppfinnelsen din i andre land. Leveringstiden hos de ulike internasjonale granskningsmynighetene varierer, men du kan normalt forvente å motta granskingsrapporten innen 3 måneder fra den internasjonale granskingsmyndigheten mottok søknadsdokumentene og kravet om ITS-gransking, eller innen 9 måneder fra søknadens prioritetsdag.

En ITS blir normalt utført av en annen saksbehandler enn den som gjør vurderingen av den nasjonale søknaden. Du vil derfor få to uavhengige granskinger av søknaden din.

Den internasjonale granskingsrapporten er konfidensiell og blir ikke gjort allment tilgjengelig.

Hvordan bestille nyhetsgransking av internasjonal type (ITS)

Hvis du velger EPO som granskingsmyndighet, må søknaden oversettes til engelsk hvis den ikke allerede finnes på engelsk.

Når Patentstyret mottar bestillingen, sender vi deg en faktura for avgiftene på vegne av den internasjonale myndigheten. 

Hvis vilkårene for å kreve en ITS-gransking er oppfylt, oversender Patentstyret de nødvendige dokumentene til den internasjonale granskingsmyndigheten du har valgt.

Resultat

En ITS kan gi en tidlig indikasjon på om søknaden bør endres før du leverer en internasjonal patentsøknad (PCT-søknad).

Hvis du bestemmer deg for å levere en PCT-søknad basert på den nasjonale søknaden, og den internasjonale granskingsmyndigheten du har valgt kan bruke materialet funnet i din ITS-granskingsrapport (International Type Search Rapport), kan dette gi grunnlag for rabatt eller delvis tilbakebetaling av ITS-avgiften i den internasjonale fasen.

Relevante lover og forskrifter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: