Søk patent i Norge

For å søke om patent i Norge for oppfinnelsen din, leverer du inn en søknad til Patentstyret.

Søk patent med søknadsveiviseren

Anbefalt for private søkere, gründere og små og mellomstore bedrifter (SMB'er)

Gjennom søknadsveiviseren kan du fylle ut søknaden, sende, betale og få kvittering i én operasjon. Her vil kvitteringen være tilgjengelig i ettertid. Underveis i prosessen får du nyttige tips og alt du gjør lagres.

Når du har levert søknaden din vil all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss foregå digitalt. Brev vil bli tilgjengelig under "Mine meldinger" og i meldingsboksen din i Altinn.

Har du allerede startet en søknad eller sendt en søknad?

Gå til «Mine søknader under arbeid eller sendte søknader»

Andre måter å søke på

  1. Hvis du ønsker å søke patent via Altinn, kan du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn. 
    Søk via Altinn

    Mer informasjon om hva søknaden skal innholde og hva du bør tenke på

Har du vedlegg til den elektroniske søknaden?

Hvis du har vedlegg til den elektroniske søknaden din, er det viktig å velge riktig dokumentformat eller filtype, slik at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.
Les mer om dokumentformater eller filtyper (PDF-fil)

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Altinn: Korrespondanse til Patentstyret  

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Hvor lenge varer et patent?

Et patent kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn en søknad, så lenge du betaler årsavgifter. Du må betale en årsavgift for hvert år. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører patentet.
Oversikt over avgiftene  
Les mer om årsavgifter og fornyelse av et patent

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan du i visse tilfeller søke om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden ved å søke om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).
Les mer om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)  
SPC-søknadsskjema (PDF-fil)

Etter at et patent er opphørt, har alle rett til å utnytte oppfinnelsen. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte patentet være begrenset av annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven, eller ha krav på opphavsrettslig vern.

Skjemaer

Følgende skjemaer finner du i PDF-format på siden «Skjemaer»:

  • erklæring om retten til oppfinnelse
  • SPC-skjema for farmasøytiske produkter
  • Krav om anmerkning av pant
  • fullmakt
  • melding om lisens
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: