Behandlingstid for patentsøknader

Se når du kan forvente å få første svar på søknaden, og hvor lang tid det tar før du kan få patent eller før et europeisk patent blir validert.

Status for 1. tertial 2023

Første vurdering av patentsøknaden

Du kan forvente første svar med vurdering av søknaden din innen 6,8 måneder.

Vårt mål: 7 måneder

Grønt trafikklys

Akselerert behandling av patentsøknaden

Hvis du har bedt om akselerert behandling av første søknaden din kan du forvente første svar med vurdering av søknaden din innen 3,8 måneder.

Vårt mål: 4 måneder

Grønt trafikklys

Patent

Du kan forvente at minst halvparten av førstesøknader som fører til patent er avgjort innen 20,8 måneder.

Vårt mål: Minst halvparten av førstesøknader som fører til patent er avgjort innen 22 måneder.

Grønt trafikklys

Validering av europeiske patenter

Du kan forvente å få EP-patentet (europeisk patent) validert i løpet av 1,4 måneder.

Vårt mål: 3 måneder

Grønt trafikklys

Innsigelser og administrativ overprøving

Innsigelse er en begrunnet klage på en avgjørelse om å gi patent.

Administrativ overprøving er en avgjørelse om at et patent erklæres helt eller delvis ugyldig etter krav fra andre.

I innsigelses- og overprøvingssaker kan du forvente å motta endelig avgjørelse innen 4,6 måneder etter at begge parter er blitt hørt i saken.

Vårt mål: Vi sender avgjørelse i saken innen 4 måneder etter at saken er tilstrekkelig opplyst.

Rødt lys

Kundetilfredshet

I intervju med fullmektiger (profesjonelle kunder) i 2020 svarte 89 % at de kunne anbefale oss til andre. 

Vårt mål: Minst 85 % av kundene kan anbefale Patentstyret til andre.

Grønt trafikklys

PCT-søknader hos Nordisk Patentinstitutt

Du kan forvente at PCT-søknader levert til Nordisk Patentinstitutt (ISA og IPEA) behandles innen fristen som er satt av Instituttet

Vårt mål: 98 %

Grønt trafikklys

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: