Frister - patent

Det er veldig viktig å overholde frister gjennom behandlingen av patentsøknaden din.

Viktig å overholde frister

Det er svært viktig at du overholder de fristene som oppgis i brev fra oss. Dette gjelder både brev og betaling av avgifter og gebyrer.

Når du mottar et brev fra oss der vi ber deg om å rette en mangel eller redegjøre for noe som er uklart, setter vi en frist på når svaret skal være hos oss. Denne fristen kan variere i antall måneder avhengig av hva vi ber om eller hvor i søknadsbehandlingen søknaden er.

Hvis du ikke svarer innen fristen vil søknaden bli henlagt. Hvis du retter mangelen innen 4 måneder fra fristutløpet og betalar en fastsatt avgift, gjenopptar vi søknaden din til videre behandling.

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen. Les mer om muligheten for fortsatt behandling.

Rekker du ikke å overholde fristen?

Hvis du ser at du ikke rekker å svare på brev fra oss innen fristen, kan du be om fristforlengelse. Da er det viktig at brevet der du ber om utsatt frist kommer til oss innen utgangen av den opprinnelige fristen.

Du får automatisk fristforlengelse på to (2) måneder uten at vi gir deg tilbakemelding, så du må selv følge med på den utsatte fristen. Du kan få automatisk fristforlengelse to (2) ganger for én søknad. Hvis vi ikke kan gi deg fristforlengelse vil du få beskjed fra oss.

I helt ekstraordinære tilfeller gis fristforlengelser når det foreligger «særlige grunner».

NB: Det er viktig å merke seg at muligheten for fristforlengelser ikke gjelder brev der vi ber om at du retter formelle mangler ved levering.  

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: