Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

9. Eksempler

Patenter og søknader eldre enn 18 måneder er offentlig tilgjengelige.  Her viser vi noen eksempler på søknader og patenter. Vi viser også eksempler utenfor Norge. 

Ettersom oppbyggingen av søknader/patenter er den samme i alle land, vil eksemplene kunne brukes som inspirasjon når du eventuelt skal skrive søknaden.

NB: Lenkene til eksemplene nedenfor åpnes i søketjenesten vår. Det kan ta noen sekunder.

Mekanikk/Maskin/Bygg

Mekanikk/maskin/bygg er store og omfattende fagfelt med lange tradisjon, og en omfattende patentlitteratur.  De fleste hverdagslige oppfinnelsene finnes innen mekanikk/maskin/bygg.

Eksempler (patentskrift i PDF-format):
NO 338494 B1 - Lydisolerende dør
NO 334981 B1 - Babykrybbe til stol
NO 329934 B1 - Vanntett og pustende smekkelignende klesbeskytter
NO 328012 B1 - Anordning til sittemøbel
NO 318691 B1 - Frasparkfremmende anordning for ski (felleski)
NO 333591 B1 - Truge med integrert ledd

Olje og skip

For Norge, sammen med et fåtall oljeproduserende land, er oljeboring et viktig fagfelt. Dette omfatter subseateknologi, så som risere og juletrær.

Skip er også en næring som er viktig for Norge.

Eksempler (patentskrift i PDF-format):
NO 337511 B1 - Flerlags kretskort-basert nedihulls antenne som tar opp asimutfølsomme målinger av berggrunnens resistivitet

IKT og telekom

For programvare og telekom er det en ekstra utfordring med å vise at oppfinnelsen er industrielt anvendbar, se punkt 4 .  Patentloven har noen unntak som patentsøkere på IKT og telekom må være ekstra oppmerksomme på.  Dette gjelder følgende punktene fra Patentloven §1:

3. planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner,
4. fremleggelse av informasjon.

Et eksempel:
EP 2 663 065 B1 fra Samsung Electronics Co Ltd. Publisert 2015.01.14.
Dette er et patent gransket og publisert av Det europeiske patentverket (EPO).

(B1 Type dokument; A er søknad, B er patent (se hvordan dette dokumentet er publisert i andre stadier og land; «Also published as:»).

Les mer om programvare og app på nettsiden vår

Programvare og kildekode kan være beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 

Elektro/Fysikk/Sensorer

Innen elektro, fysikk og sensorer har vi alle typer søknader, fra de som søker for første gang, til profesjonelle søkere.  Tematikken har en vidt spenn, fra enkle optikkløsninger til tyngre sensorteknologi, til kaldfusjon.

Eksempler (patentskrift i PDF-format):
NO 333053 B1 - Skillemembran for trykksensor
NO 314606 B1 - Ikke-flyktig minneinnretning

Kjemi/medisin

Det forutsettes at du er fagperson på kjemi-området hvis du skal skrive patentsøknaden selv. Selv da er det komplisert, og vi anbefaler deg at du søker profesjonell hjelp som kan skrive søknaden for deg.

Kjemi er et stor fagområde og dekker blant annet uorganisk kjemi, organisk kjemi, polymerkjemi, prosesskjemi og petrokjemi. 

Patenter på legemidler som er rettet mot en kjemisk forbindelse som det aktive stoffet i legemidlet hører inn under dette fagområdet.

Eksempler (patentskrift i PDF-format):
Uorganisk:
NO 156479 C - Viser en blandemaskin
NO 337977 B1 -  Fremgangsmåte og anordning for ekstrahering av varme fra aluminium elektrolyseceller

Organisk:
NO 338837 B1 - Forbindelse til bruk for å behandle koaguleringssykdom
NO 339838 B1 - Fast farmasøytisk doseform omfattende valganciclovir
NO 320284 B1-  Kombinasjon av oljer

Polymer:
NO 328788 B1 - Bindemiddel til lufttørkende maling

Bioteknologi

Det forutsettes at du er fagperson på bioteknologi-området hvis du skal skrive patentsøknaden selv. Selv da er det komplisert, og vi anbefaler deg at du søker profesjonell hjelp som kan skrive søknaden for deg.

Her kreves enkelte tilfeller dokumentasjon i form av sekvenslister og informasjon om deponeringssted for biologisk materiale.

Eksempler (patentskrift i PDF-format):
NO 338238 B1 - Flyteelement for en merd

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?