Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

3. Profesjonell hjelp øker sjansene dine

Det er strenge krav til hva patentsøknaden må inneholde allerede ved innlevering.  Det er også strenge krav til tidsfrister under søknadsbehandlingen. Et patentbyrå kan hjelpe deg med å utarbeide og skrive patentsøknaden din, og de vil passe på fristene for deg.

Statistikken viser at kun 1 av 10 som søker uten profesjonell hjelp lykkes i å oppnå patentbeskyttelse. Én av årsakene er de strenge kravene til dokumentasjon av oppfinnelsen. 

Sannsynligheten for å oppnå patent er rundt 5 ganger høyere hvis du får profesjonell bistand fra rådgivere og advokater med IPR-kunnskap kontra det å forsøke å levere selv. 

Ofte kan profesjonelle også hjelpe deg til å utnytte din enerett bedre.

Les mer om  profesjonell hjelp i søknadsprosessen

For en oversikt over de ulike patentbyråene og hva de kan hjelpe deg med, kan du benytte rådgiverdatabasen på iprhjelp.no
 

 

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?