Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

10. Hva koster det?

Privatpersoner og små og mellomstore bedrifter (SMB), dvs. mindre enn 20 årsverk, har rett til redusert søknadsavgift. Se tabell under.

Du må i tillegg til søknadsavgift betale en meddelesavgift hvis søknaden fører til patent samt årsavgifter.

Liste over kostnader (lenke til prisoversikten)

Ett eksempel på kostnader til Patentstyret:

  • En søknad er levert.
  • Beskrivelsen, patentkravene og patentfigurer er på i alt 25 sider.
  • 14 sider er inkludert i meddelelsesgebyret (når patent er godkjent).
  • Det er listet opp 16 krav, og alle krav dreier seg om samme oppfinnelse; men med ulike utførelsesformer, samt varianter.
  • 10 krav er inkludert i søknadsgebyr.
  • I saksbehandlingen leverer søker nye krav, og det er 17 krav når patent godkjennes
For søknadsprosess:  
Søknadsgebyr under 20 årsverk: kr 850
Virksomheter med flere enn 20 årsverk: kr 4650
Tilleggsgebyr for krav utover 10: kr 250 per krav 6 x 250 = kr 1500
Ytterligere 1 krav lagt til: kr 250
   
Ved godkjent patent:   
Meddelelsesgebyr: kr 1200
Tilleggsgebyr utover 14 sider: 11 ekstra sider 11 x 250 = kr 2750
Årsavgift for de tre første årene: kr 2100
   
Totalt: Kr 8900

Gjenopptagelse etter henleggelse:
Hvis du ikke svarer innen en frist oppgitt av Patentstyret og må gjenoppta søknaden, må du betale ekstra kostnader:

Kr 550 første gang
Kr 1950 andre gang og senere

   
Årsavgifter videre  
Etter dette må du betale en årsavgift for å opprettholde eneretten: 4. år = kr 1350 jevnt økende til 20. avgiftsår på kr 6500.

 

Et patent kan maksimalt vare i 20 år fra innleveringsdagen. (Kun unntak for medisiner som kan leve i 5 ekstra år i en særlig ordning) 

Benytter du profesjonell hjelp, er kostnaden avhengig av hvor mye hjelp du må ha, og hvilke priser som fullmektigbransjen og advokatbransjen bestemmer.

Lenke til rådgiverdatabasen på iprhjelp.no

 

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?