Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

11. Bruk malene våre

Hvis en patentsøknad skal godkjennes til patent, må den ha beskrivelse, patentkrav, og eventuelt figurer som alle innfrir strenge formkrav.  Formkravene reguleres av internasjonale avtaler. 

Det er viktig at du har kompetanse og investerer tilstrekkelig tid i å utforme en god søknad. Det forutsettes at du har god fagkunnskap på det tekniske området din oppfinnelse tilhører når du utformer patentsøknaden.

  • Vi anbefaler at du har alle dokumenter klar før du fyller ut søknadsskjemaet. Det er viktig at søknaden din er korrekt og fullstendig med alle momenter du vil ha med når du leverer den inn. Du kan endre søknadsdokumentene senere, men du kan ikke sende inn nytt materiale slik at søknaden omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble innlevert.
  • Du kan ikke søke patent på flere forskjellige oppfinnelser i samme søknad. Du må sende inn én søknad for hver oppfinnelse.
  • Det finnes særlige krav for biologisk materiale og for dokumentasjon av genetiske sekvenser. Disse må oppfylles før du søker.
    Les mer om patentering av bioteknologi

Hvorfor må alt være med ved søknadsinnlevering?

Ved innlevering må du ha med alle momenter i søknaden din.  Du kan ikke endre søknaden etter at den er levert slik at den dekker mer eller noe helt annet enn det som fremgikk at søknaden den dagen du leverte den.

Grunner til hvorfor en søknad ikke kan utvides underveis:

  • Fra den dagen du leverte søknaden din har du også rettighetene som søknaden omfatter.
  • Patentstyret finner frem kjent teknikk og vurderer det som står i søknaden basert på innholdet ved innlevering.
  • Det blir vanskelig for en tredjepart å forholde seg til rettigheter her i Norge hvis den endres underveis.

Maler

Har du ikke skrevet en patentsøknad før, og ønsker å gjøre det selv uten profesjonell hjelp? Da anbefaler vi at du bruker Patentstyrets maler. De er utformet for å være enkle og å fokusere på det viktigste.

Maler (Word-dokumenter)
Patentbeskrivelse
Patentkrav
Sammendrag

Språk

Du kan søke og få patent med norsk- eller engelskspråklige søknadsdokumenter. Du velger norsk eller engelsk ved søknadsinnlevering - dette kan ikke endres underveis. Alle dokumenter må være på samme språk.

Vi anbefaler deg å levere søknaden på norsk om det er enklest for deg for å beskrive oppfinnelsen din på norsk. 

Hvis du klarer å lage en god engelsk søknad, kan det forenkle arbeidet dersom du skal søke patent i andre land. Andre land vil kreve oversettelse til sitt språk. Slik sikrer du bedre forståelse av din enerett internasjonalt. 

Skriver du søknaden på engelsk, må patentkravene utformes både på engelsk og norsk.

Les mer om språkkrav for patentsøknader og patenter

Kontakt med Patentstyret

Brevvekslingen fra Patentstyret foretas i utgangspunktet på norsk, uavhengig av om søknadsdokumentene er på norsk eller engelsk.  Du kan be om kommunikasjon på engelsk, hvis du ønsker det.

Provisorisk vern

Hvis du velger å levere søknaden på engelsk til oss bør du sende inn en norsk oversettelse av patentkravene senest innen 16 måneder fra du leverte søknaden. Hensikten er at kravene finnes på norsk når Patentstyret offentliggjør søknaden etter 18 måneder. Da får søknaden et provisorisk vern i Norge for perioden mellom publisering og eventuell meddelelse selv om alle dokumentene i søknaden ble levert inn på engelsk.  Provisorisk vern gir deg beskyttelse mot patentinngrep mens søknaden din er under behandling, det vil si før patentet blir meddelt.

Les mer om provisorisk patentbeskyttelse / provisorisk vern

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?