Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

Om søknadsprosessen

 1. 0 md.

  Skriv og send søknad
  Søknaden skal inneholde:

  • En detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
  • Patentkrav som definerer vernet til oppfinnelsen
  • Søknadsskjema med tittel, navn på søker, navn på oppfinner mv.

  Patentstyret kontrollerer formelle krav hvis søknadsavgiften er betalt. Hvis søknaden inneholder formelle mangler vil du få et brev fra Patentstyret med en kort frist for å rette opp disse.

  Les mer om å forberede søknaden

 2. 5-7 md.

  Første vurdering av søknad

  Innen 5-7 måneder får du et brev som sier om søknaden kan bli patent eller ikke. Her har vi vurdert søknadens beskrivelse og patentkrav, og sammenlignet disse med kjent teknikk vi har søkt frem. Vi gir deg en svarfrist til å rette opp eventuelle mangler ved søknaden.
  Les mer om prosessen her

 3. Svar innen fristen
  Når du svarer første gangen kan søknaden allerede da bli godkjent til meddelelse, om alle kriteriene er innfridd. 

  Hvis du har utbedret alle manglene ved søknaden, kan den bli godkjent som patent hvis du ønsker det.
  Les mer om å overholde fristen

 4. <12 md.

  Søke patent i andre land
  Har du tenkt å søke om beskyttelse av den samme oppfinnelsen i andre land? Da må du gjøre det innen 12 måneder for å beholde samme virkningsdato som den norske søknaden din.
  Les mer om å søke patent i andre land

 5. 18 md.

  Kunngjøring
  18 måneder etter innleveringsdato blir søknaden din offentliggjort. Det betyr at søknaden og all korrespondanse i saken blir gjort tilgjengelig for alle i hele verden. Hvis du trekker søknaden før denne fristen, forblir søknaden hemmelig.

  Les mer om prosessen

 6. Patent
  Hvis oppfinnelsen er patenterbar og det formelle med søknaden er i orden, godkjennes søknaden til patent. Ditt patent publiseres og deles med hele verden!

  Les mer på siden "Du har fått en rettighet"

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?