Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

4. Oppfinnelsen må være ny

En oppfinnelse må være ny for at den skal kunne patenteres. Selv om du bare vil søke patent i Norge, må oppfinnelsen være ny i hele verden. Når vi behandler patentsøknaden din søker vi i alle åpne kilder (patenter, faglitteratur, internett, rapporter, standarder og annet) som muligens kan vise samme oppfinnelse som beskrevet i din søknad. 

Du må holde oppfinnelsen hemmelig før du leverer inn patentsøknaden

Rettigheten til et patent gjelder fra den dagen patentsøknaden ble levert til Patentstyret. Hvis du offentliggjør oppfinnelsen før du har levert patentsøknaden din, vil det publiserte materialet kunne bli sett på som kjent teknikk, som dermed kan hindre deg i å få patent. Hold derfor oppfinnelsen hemmelig til du har levert en søknad til Patentstyret - og helst til du har fått den første uttalelsen fra oss.

Patentsøknaden og korrespondansen i saken er offentlig og synlig for alle 18 måneder etter at søknaden ble innlevert, eventuelt før hvis du ber om det. Hvis du trekker søknaden før denne fristen forblir søknaden hemmelig. Du kan også be om at spesifikke forretningshemmeligheter ikke blir offentliggjort. 

Hvis du vil vise oppfinnelsen din til en potensiell produsent, er det viktig at du presiserer at opplysningene skal holdes hemmelige. Vedkommende bør undertegne en fortrolighetsavtale slik at du ikke risikerer at ideen blir kjent.

Les mer om fortrolighetsavtale på nettsiden til Innovasjon Norge

En oppfinnelse må ha oppfinnelseshøyde

I tillegg til å være ny, må en patenterbar oppfinnelse ha oppfinnelseshøyde. Oppfinnelseshøyde betyr at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området. Den kan ikke bare være en åpenbar videreføring av tidligere kjent teknikk. Det vil si at en fagperson ikke direkte eller med ren fagkunnskap skal kunne komme frem til oppfinnelsen fra den kjente teknikken. 

Industrielt anvendbar

Oppfinnelsen skal ha teknisk karakter og være mulig å gjenskape (reprodusere). Det vil si at en fagperson skal kunne forstå og lage oppfinnelsen, eller kunne utføre fremgangsmåten, ut fra det som er beskrevet i patentsøknaden.  Det er kun tekniske løsninger som kan patenteres - du kan ikke få patent på for eksempel et forretningskonsept. 
 

 

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?