Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

8. Patent i andre land?

Patentet du eventuelt får gjelder kun for Norge. Det hindrer ikke andre i å utøve oppfinnelsen i andre land. Er det viktig å verne eneretten andre steder må du søke patent i andre land eller andre regioner.

Når du har levert søknad til Norge kan innleveringsdagen din gjelde for søknader til andre land/regioner dersom du søker innen 12 måneder fra du leverte søknaden i Norge. Da får du såkalt prioritet fra den første søknaden. Hvis andre har søkt patent på en tilsvarende oppfinnelse i løpet av denne 12-månedersperioden, vil din patentsøknad gå foran på grunn av «tidligere prioritet».

Vi anbefaler deg å oppsøke profesjonell bistand hvis du har tenkt å søke patent utenfor Norge, da det er mange formaliteter og absolutte tidsfrister å forholde seg til. Det er ofte ikke nok å kun få patent i Norge. Rådgiverbransjen gir gode råd langt ut over det Patentstyret har mulighet til å tilby.

Les mer om å søke patent i andre land

Se oversikten over rådgivere som kan hjelpe deg på iprhjelp.no

 

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?