Kollektive forvaltningsorganisasjoner og medlemsorganisasjoner registrert hos Patentstyret

Her finner du en oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner og medlemsorganisasjoner i disse registrert hos Patentstyret, i henhold til «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett». Oversikten vil bli løpende oppdatert.

Kollektive forvaltningsorganisasjoner

  • BONO - norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk
  • Gramo - forsikre at artister, musikere og plateselskap får betalt når den innspilte musikken deres blir brukt på radio eller i det offentlige rom
  • Kopinor - inngår avtaler om kopiering og bruk av åndsverk for rettighetshavere i Norge og utlandet
  • Music Nest Norway - musikkprodusentenes forvaltningsorganisasjon
  • Norwaco - bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk
  • TONO - gir komponister, tekstforfattere og musikkforlag en inntekt for offentlige fremføringer og utgivelser

Medlemsorganisasjoner

 

Mer informasjon om ordningen:
Patentstyret fører tilsyn med organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: