Kollektive forvaltningsorganisasjoner, uavhengige forvaltningsenheter og medlemsorganisasjoner registrert hos Patentstyret

Her finner du en oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner, uavhengige forvaltningsenheter og medlemsorganisasjoner i disse registrert hos Patentstyret. Dette er i henhold til «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett». Oversikten vil bli løpende oppdatert.

Kollektive forvaltningsorganisasjoner

  • BONO - norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk
  • Gramo - forsikre at artister, musikere og plateselskap får betalt når den innspilte musikken deres blir brukt på radio eller i det offentlige rom
  • Kopinor - inngår avtaler om kopiering og bruk av åndsverk for rettighetshavere i Norge og utlandet
  • Music Nest Norway - musikkprodusentenes forvaltningsorganisasjon
  • Norwaco - bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk
  • TONO - gir komponister, tekstforfattere og musikkforlag en inntekt for offentlige fremføringer og utgivelser

Medlemsorganisasjoner

Uavhengige forvaltningsenheter

Mer informasjon om ordningen

Patentstyret fører tilsyn med organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: