Kollektive forvaltningsorganisasjoner registrert hos Patentstyret

Her finner du en oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner registrert hos Patentstyret, i henhold til «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett». Oversikten vil bli løpende oppdatert.
 • FONO - interesseorganisasjon for uavhengige norske plateselskaper
 • Norsk Redaktørforening - jobber for å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier
 • BONO - norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk
 • Norsk filmforbund - for fagfolk innen norsk film-, video- og TV-produksjon
 • Norwaco - bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk
 • Creo - forbundet for kunst og kultur
 • Den norske forfatterforening - organiserer skjønnlitterære forfattere som skriver for voksne
 • Den norsk forleggerforening - arbeider for å opprettholde og styrke forlagsbransjens kulturelle, rettslige og økonomiske rammevilkår
 • Forfatterforbundet - fagforening for norske forfattere. Jobber for å styrke deres rettigheter og inntekter
 • Gramo - forsikre at artister, musikere og plateselskap får betalt når den innspilte musikken deres blir brukt på radio eller i det offentlige rom
 • Kopinor - inngår avtaler om kopiering og bruk av åndsverk for rettighetshavere i Norge og utlandet
 • Norsk audiovisuell oversetterforening - en organisasjon for oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier
 • Norske barne og ungdomsbokforfattere - jobber for norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser
 • Norske dansekunstnere - et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre
 • Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening - fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa
 • Norske kunsthåndverkere - fagorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere
 • Norsk skuespillerforbund - interesseorganisasjon og fagforening for skuespillere
 • TONO - gir komponister, tekstforfattere og musikkforlag en inntekt for offentlige fremføringer og utgivelser
 • IFPI Norge - representerer musikkselskaper over hele verden. Den
  sikrer bl.a. rettighetene til musikkprodusentene 
 • Forbundet Frie Fotografer - fagorganisasjonen for fotografer og kamerabaserte kunstnere for å fremme kunstfotografiet i Norge.
 • Virke Produsentforeningen - organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenters kår.
 • Norsk Journalistlag - organiserer redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere, som har journalistikk som yrke
 • Norsk Revyforfatterforening: Har ikke hjemmeside

 

Mer informasjon om ordningen:
Patentstyret fører tilsyn med organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: