Kollektive forvaltningsorganisasjoner registrert hos Patentstyret

Her finner du en oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner registrert hos Patentstyret, i henhold til «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett». Oversikten vil bli løpende oppdatert.

 

Mer informasjon om ordningen:
Patentstyret fører tilsyn med organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: