Rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter

Rettstvistforsikring, også kalt IPR-forsikring, kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettssak eller erstatning.

Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for blant annet patenter, varemerker, design og åndsverk. Slike rettigheter kan være avgjørende for suksessen til virksomheten din, fordi de kan holde konkurrentene på avstand eller på annen måte gi viktige konkurransefortrinn. Mange virksomheter vegrer seg imidlertid for å registrere og beskytte sine immaterielle verdier fordi de vet at det kan være kostnadskrevende å forsvare og håndheve dem.

Saker som involverer immaterielle rettigheter, og særlig patentsaker, er ofte kompliserte og krever inngående juridisk og teknisk kompetanse.

Særlig for små og mellomstore virksomheter kan det være viktig å skape finansiell jevnbyrdighet overfor større virksomheter som har kapasitet til å kjøre langvarige rettslige prosesser.

Formålet med IPR-forsikring er derfor å minimere de kostnadene du kan få ved en rettstvist om immaterielle rettigheter, og gjøre det lettere for virksomheten din å forsvare seg eller hevde sin rett.

Muligheter for norske virksomheter til å tegne IPR-forsikring

Det kan være en god idé å vurdere hvordan du vil finansiere eventuelle krenkelser allerede når du søker patent, design eller varemerke.

Norske virksomheter har mulighet til å tegne IPR-forsikring hos flere forsikringstilbydere, både norske og utenlandske. Hos de fleste forsikringstilbydere kan du velge mellom «skreddersydd» forsikring eller en mer standardisert, ferdigutviklet forsikring.

Om du velger en standardisert eller skreddersydd løsning, vil være avhengig av hvilke behov virksomheten din har, både når det når det gjelder geografisk dekningsområdet, hvilke rettigheter som forsikres og hva det forsikres mot (for eksempel utgifter i forkant av eventuell rettsak, kostnader forbundet med rettssak, erstatningskrav, tvister om lisensiering eller konfidensialitet, gyldighet av rettigheter osv.).

Hva koster det?

Det er et mål at forsikringspremien skal være overkommelig også for små og mellomstore bedrifter.

Du må be om tilbud hos de aktuelle forsikringsleverandørene for å få nøyaktige priser.

Patentstyrets rolle

IPR-forsikring er en alminnelig forsikringsavtale mellom forsikringsselskapet og kunden. Patentstyret tilbyr ikke forsikring, og har ingenting med IPR-forsikringsavtaler å gjøre. Patentstyret har derfor heller ikke ansvar for de avtalene du inngår med forsikringsleverandøren.

Patentstyret ønsker imidlertid å være med på å gjøre dette tilbudet kjent overfor rettighetshavere og norske bedrifter slik at virksomhetene blir klar over at tilbudet finnes. Da kan du selv foreta et bevisst valg om du ønsker å tegne slik forsikring for dine immaterielle rettigheter.

Forsikringsleverandører som tilbyr IPR-forsikring til norske virksomheter

Vi har laget en oversikt over private, kommersielle forsikringsleverandører som tilbyr IPR-forsikring til norske kunder. Den omfatter kun de tilbyderne som har bedt Patentstyret om å stå oppført på listen.

Vi gjør oppmerksom på at listen er basert på tilbydernes egne opplysninger. Patentstyret foretar ikke noen form for rangering eller kvalitetssikring av tilbyderne eller deres produkter.

Virksomheter som tilbyr rettstvistforsikring/IPR forsikring til norske virksomheter:

Norge:

Willis AS
Drammensveien 147 A, 0277 Oslo
Tlf: +47 23 29 60 00
Kontaktperson: Jan Granås
E-post: jan.granas@WillisTowersWatson.com
Mobiltelefon +47 94 86 48 03
www.willis.no

If
Drammensveien 264, 0283 Oslo
Tlf Kundesenter: 21 49 24 00
www.if.no/bedrift/forsikring-for-bedrifter/ansvarsforsikring/patentforsikring  
www.if.no/privat

Gjensidige Forsikring ASA
Schweigaards gate 21, 0191 Oslo
Tlf Kundesenter: 915 03100
www.gjensidige.no/naringsliv/forsikring/ansvar/forsikring-for-immaterielle-rettigheter
www.gjensidige.no/naringsliv

Danmark:

Söderberg & Partners
Amaliegade 3,1. 1256 København K
Tlf: +45 20 60 73 43
Kontaktperson: Carsten Scharff
Email: carsten.scharff@soderbergpartners.dk
www.soderbergpartners.dk

Sverige

Säkra AB
Billeplatsen 5, 252 23 Helsingborg
Tlf: +46 42 12 07 60
Mobil: +46 709-206427
Kontaktperson: Sigvard Åkerman
E-post: sigvard.akerman@sakra.se 
www.sakra.se

Ønsker du å bli oppført på listen?

Kontakt kundesenteret vårt.

Alle som tilbyr IPR-forsikringer kan registrere seg og bli ført opp på listen. Bedriftene som er oppført på listen er selv ansvarlige for informasjonen og for kvaliteten på tjenestene de tilbyr.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: