Skjemaer

Her finner du skjemaer for bl.a. fullmakt, overdragelse, navne- og adresseendring, melding om lisens, SPC, søknadsskjemaer osv.

Søk varemerke

Hvis du skal søke varemerke, bruk søknadsveiviseren vår for en enkel og rask søknadsprosess. Du finner lenken på denne siden: Søk varemerke i Norge.

Søk patent, design eller ansvarsmerke - bruk Altinn

Hvis du skal søke om patent, design eller ansvarsmerke, anbefaler vi at du sender søknaden via Altinn. Dette er en sikker og rask kanal. Følgende lenker går til Altinn.
(Du kan også søke varemerke via Altinn, men vi anbefaler søknadsveiviseren nevnt i avsnittet over.)

Søk patent: Søknad om patent   
Søk designregistrering: Søknad om design
Søk ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer: Søknad om ansvarsmerke 
Søk varemerke: Søknad om varemerke 

Melding om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig

Bruk dette skjemaet i Altinn «Melding til Patentstyret om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig» hvis du skal gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter.

Ikke mulighet til å bruke Altinn?

Hvis du ikke har mulighet til å bruke Altinn, kan du bruke skjemaene i PDF-format på denne siden. I tillegg er søknad om patent, varemerke og design tilgjengelige i ODT-format. Skjemaene har separate veiledningerNB: Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk.

Patent 

Varemerke

Design

Ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer

Andre skjemaer

Andre skjemaer: engelsk versjon

For å se en samlet oversikt over skjemaene på engelsk, se den engelske versjonen av denne siden.

NB: Søknader og dokumenter skal ikke sendes til en navngitt saksbehandler eller til kundesenteret.

ODT-format

Skjema i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan du åpne og redigere i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan du lagre og sende inn med vanlig post, eller som vedlegg til en e-post. For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis fra OpenOffice.

PDF-format

Skjemaene i PDF-format må du sende inn via vanlig post til Patentstyret fordi informasjonen på skjemaene ikke kan lagres. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema, skanne det inn og legge ved filen som vedlegg til en e-post eller som korrespondanse i Altinn. 

Hvis skjemaet skal sendes direkte til Patentstyret, skal du ta en utskrift, undertegne og sende dette til en av Patentstyrets offisielle adresser eller offisielle telefaksnummer.

 

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: