Skjemaer

Her finner du lenker til søknadsskjemaer og skjemaer for bl.a. fullmakt, overdragelse, navne- og adresseendring, melding om lisens, SPC osv.

Søk varemerke, design eller patent - bruk våre søknadsveivisere

Hvis du skal søke varemerke, design eller patent, bruk søknadsveiviseren for en enkel og rask søknadsprosess. 
Søk varemerke i Norge
Søk patent i Norge
Søk designregistrering i Norge

Søk ansvarsmerke - bruk Altinn

Hvis du skal søke om ansvarsmerke, anbefaler vi at du sender søknaden via Altinn. Dette er en sikker og rask kanal.
Søk ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer: Søknad om ansvarsmerke 

Søk varemerke, design eller patent via Altinn

Du kan også søke varemerke, design eller patent via Altinn, men vi anbefaler søknadsveiviserne nevnt i avsnittet øverst på denne siden.

Altinn:
Søk designregistrering: Søknad om design 
Søk varemerke: Søknad om varemerke 
Søk patent: Søknad om patent

Melding om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig

Bruk dette skjemaet i Altinn «Melding til Patentstyret om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig» hvis du skal gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter.

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Bruk skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Korrespondanse til Patentstyret 

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Bestilling av prioritetsbevis og bekreftet kopi

Bruk skjemaet i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Bestilling av prioritetsbevis og bekreftet kopi fra Patentstyret

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Ikke mulighet til å bruke Altinn?

Vi har flere skjemaer i PDF-format på denne siden. Se nedenfor. Søknader om patent, varemerke og design er også tilgjengelige i ODT-format. Skjemaene har separate veiledninger
NB: Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk. Hvis du har problemer med å åpne et PDF-skjema, prøv en annen nettleser eller oppdatere til en nyere versjon av Adobe Acrobat.

Patent

Varemerke

Design

Ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer

Andre skjemaer

Andre skjemaer: engelsk versjon

For å se en samlet oversikt over skjemaene på engelsk, se den engelske versjonen av denne siden.

NB: Søknader og dokumenter skal ikke sendes til en navngitt saksbehandler eller til kundesenteret.

Eksempler på avtaler

På nettstedet iprhjelp.no finner du eksempler på forskjellige avtaler, som for eksempel fortrolighetsavtale/taushetsavtale, lisensiering og arbeidstakeroppfinnelse.

ODT-format

Skjema i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan du åpne og redigere i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan du lagre og sende inn med vanlig post, eller som vedlegg til en e-post. For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis fra OpenOffice.

PDF-format

Skjemaene i PDF-format må du sende inn via vanlig post til Patentstyret fordi informasjonen på skjemaene ikke kan lagres. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema, skanne det inn og legge ved filen som vedlegg til en e-post eller som korrespondanse i Altinn. 

Hvis skjemaet skal sendes direkte til Patentstyret, skal du ta en utskrift, undertegne og sende dette til en av Patentstyrets offisielle adresser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: