Skjemaer

Her finner du skjemaer for bl.a. fullmakt, overdragelse, navne- og adresseendring, melding om lisens, SPC, søknadsskjemaer osv.

Bruk Altinn

Hvis du skal søke om patent, varemerke eller design, anbefaler vi at du sender søknaden via Altinn. Dette er en sikker og rask kanal. Bruk denne lenken til Altinn.

Ikke mulighet til å bruke Altinn?

Har du ikke mulighet til å bruke Altinn, kan du bruke skjemaene på denne siden. Alle skjemaer er tilgjengelige i PDF-format. I tillegg er søknad om patent, varemerke og design tilgjengelige i ODT-format. 

Skjemaene har separate veiledningerNB: Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk.

Andre skjemaer

Andre skjemaer på denne siden kan sendes inn som vedlegg til en søknad via Altinn.

Patent 

Varemerke

Design

Andre skjemaer

Andre skjemaer: engelsk versjon

For å se en samlet oversikt over skjemaene på engelsk, se den engelske versjonen av denne siden.

NB: Søknader og dokumenter skal ikke sendes til en navngitt saksbehandler eller til kundesenteret.

ODT-format

Skjema i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan du åpne og redigere i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan du lagre og sende inn med vanlig post, eller som vedlegg til en e-post. For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis fra OpenOffice.

PDF-format

Skjemaene i PDF-format må du sende inn via vanlig post til Patentstyret fordi informasjonen på skjemaene ikke kan lagres. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema, skanne det inn og legge ved filen som vedlegg til en e-post eller som korrespondanse i Altinn. 

Lenke til elektronisk innlevering av søknader og korrespondanse (lenken går til Altinn og åpnes i nytt vindu)

Hvis skjemaet skal sendes direkte til Patentstyret, skal du ta en utskrift, undertegne og sende dette til en av Patentstyrets offisielle adresser eller offisielle telefaksnummer.

 

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: