Skjemaer

Søk varemerke, design eller patent

Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Våre søknadsveivisere leder deg gjennom søknadsprosessen.
Varemerke: Søk varemerke i Norge
Patent: Søk patent i Norge
Design: Søk designregistrering i Norge

Andre elektroniske skjemaer

Bruk Altinn for sikker innlevering. Du får kvittering umiddelbart.
Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?
Bruk skjemaet for korrespondanse i Altinn.

Melding om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig
Bruk skjemaet i Altinn hvis du skal gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter.

Bestilling av prioritetsdokument og bekreftet kopi
Bruk skjemaet i Altinn for bestilling av prioritetsdokument og bekreftet kopi fra Patentstyret.

Søk ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer
Bruk skjemaet i Altinn for søknad om ansvarsmerke.  

Søk fellesmerke, utradisjonelt varemerke (og varemerke)
Bruk søknadsskjemaet i Altinn: Søknad om varemerke.
NB for vanlige varemerker: Hvis du ønsker kort saksbehandlingstid anbefaler vi søknadsveiviserne omtalt øverst på denne siden.

Søk varemerke, design eller patent via Altinn
Du kan også søke varemerke, design eller patent direkte via Altinn, men vi anbefaler søknadsveiviserne omtalt øverst på denne siden.
Varemerke: Søknad om varemerke 
Design: Søknad om design 
Patent: Søknad om patent

Ikke-elektroniske skjemaer

Vi har flere skjemaer i PDF- og ODT-format nedover på denne siden. Skjemaene har separate veiledninger
NB: Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk. Hvis du har problemer med å åpne et PDF-skjema, prøv en annen nettleser eller oppdatere til en nyere versjon av Adobe Acrobat.

Patent

Varemerke

Design

Ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer

Andre skjemaer

Andre skjemaer: engelsk versjon

For å se en samlet oversikt over skjemaene på engelsk, se den engelske versjonen av denne siden.

NB: Søknader og dokumenter skal ikke sendes til en navngitt saksbehandler eller til kundesenteret.

ODT-format
Skjema i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan du åpne og redigere i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan du lagre og sende inn med vanlig post, eller som vedlegg til en e-post. For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis fra OpenOffice.

PDF-format
Skjemaene i PDF-format må du sende inn via vanlig post til Patentstyret fordi informasjonen på skjemaene ikke kan lagres. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema, skanne det inn og legge ved filen som vedlegg til en e-post eller som korrespondanse i Altinn. Hvis skjemaet skal sendes direkte til Patentstyret, skal du ta en utskrift, undertegne og sende dette til en av Patentstyrets offisielle adresser.

Eksempler på avtaler

På nettstedet iprhjelp.no finner du eksempler på forskjellige avtaler, som for eksempel fortrolighetsavtale/taushetsavtale, lisensiering og arbeidstakeroppfinnelse.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: