Hva betyr symbolene som brukes for varemerker og opphavsrett?

Du har kanskje sett symbolene ®, © og TM og lurt på hva de betyr?

Dette er symboler som mange bruker i markedsføringen av produkter og tjenester for å signalisere et eieforhold og for å holde konkurrenter på avstand.

® = Registrert varemerke

Hvis du ønsker å bruke ® må du søke om å få merket ditt registrert som et varemerke. Du søker hos Patentstyret for registrering som skal gjelde i Norge.
Les mer om varemerkeregistrering

Det kan være et brudd på markedsføringsloven (lenke til Lovdata) å bruke dette symbolet i tilknytning til en vare eller tjeneste i Norge, hvis du ikke har registrert varemerket eller har rett til varen eller tjenesten på annen måte.

For andre land og områder finnes det egne registreringskontorer og internasjonale ordninger.
Les mer om internasjonal registrering av varemerke.

TM = Trade Mark

TM står for Trade Mark, dette symbolet kan du bruke selv om varemerket ditt ikke er registrert. Det gir deg ingen beskyttelse på linje med registrering, men det kan brukes som et signal til markedet om at det er å oppfatte som et varemerke.

© = Opphavsrett

© er symbol for "copyright" – eller opphavsrett som det heter i Norge. Her er det ikke noe krav til å registrere, men du må oppfylle kravene i åndsverkloven (lenke til Lovdata) for å ha beskyttelse.

Les mer om opphavsrett

NB: P i sirkelen brukes i forbindelse med kjemisk rensing av klær.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: