Frist for å søke med prioritet

Hvis du har levert inn en varemerkesøknad i Norge og vurderer å søke i flere land, er det en fordel for deg om du søker i utlandet innen 6 måneder fra den datoen du leverte inn varemerkesøknaden i Norge.

Dette er på grunn av prioritetsregelen.

Prioritet er det begrepet vi bruker for å angi hvem som har best rett til å registrere varemerket.

En norsk varemerkesøknad har prioritet fra den dagen søknaden kom inn til Patentstyret. Om du søker i andre land innen seks måneder, kan du kreve å få beholde den samme prioritetsdatoen som i den norske søknaden. Varemerket ditt vil da være beskyttet fra denne datoen, og ha prioritet foran et eventuelt lignende varemerke som er søkt registrert på en senere dato.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: