Internasjonal registrering av varemerker

Hvis du skal bruke varemerket ditt i flere land, kan du enten benytte en internasjonal søknadsordning som kalles Madrid-protokollen, eller du kan sende en søknad til EUs varemerkemyndighet EUIPO.
 1. EU-varemerke: Hvis du skal bruke varemerket ditt i flere EU-land, kan du sende en søknad til EUs varemerkemyndighet EUIPO.

 2. Madrid-protokollen: Hvis du skal bruke varemerket ditt i flere land, også land utenfor EU, kan du benytte en internasjonal søknadsordning som kalles Madrid-protokollen. Ved å sende én søknad kan du søke beskyttelse i mange land samtidig.

1. EU-varemerke

Du kan oppnå varemerkebeskyttelse i alle 28 medlemslandene ved å sende kun én søknad.

Mer informasjon om EU-varemerke, og hvordan du går fram for å søke finner du på EUIPOs nettside om EU-varemerke.

Vær oppmerksom på at eiere av både nasjonale registreringer i de enkelte land, og eiere av EU-registreringer, kan komme med innsigelser mot registreringen din. Hvis innsigelsen blir tatt til følge, faller registreringen din i alle EU-landene. Hvis dette skulle skje, har du mulighet til å omgjøre søknaden om EU-varemerke til nasjonale søknader i de enkelte EU-land.

Hva koster det å søke EU-varemerke?

Kostnaden avhenger av hvor mange vare-/tjenesteklasser søknaden omfatter. Det er rimeligst å sende søknaden elektronisk.

 • Informasjon om avgifter finner du på EUIPOs nettside. Her finnes også en avgiftskalkulator.
 • Du finner også en kalkulator på nettsiden iprhjelp.no som kan gi en indikasjon på kostnader.

2. Madrid-protokollen

Hovedprinsippet i søknadsordningen er at en varemerkesøknad eller -registrering som er innlevert i et av medlemslandene kan søkes om å bli gjort gjeldende også i andre medlemsland. Ordningen administreres av World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève.

Norsk basissøknad

Som norsk søker må du ha en nasjonal søknad eller registrering som basis før du kan søke internasjonalt. Du må enten ha norsk statsborgerskap, bostedsadresse eller adresse for virksomheten din i Norge.

Den internasjonale registreringen er avhengig av den nasjonale basissøknaden/-registreringen i fem år. Hvis den norske søknaden din ikke blir registrert, eller registreringen din blir slettet før det er gått fem år, vil den internasjonale registreringen også bli slettet. Det kan derfor lønne seg å vente til den norske søknaden din er ferdig behandlet før du sender inn en internasjonal søknad. Du bør likevel søke innen seks måneder fra du leverte inn den norske søknaden, slik at du kan benytte deg av prioritetsregelen.

Hvilke land bør du velge?

En varemerkeregistrering har kun vern i det landet navnet er registrert. Det betyr at hvis du ikke har registrert rettighetene dine i tide, risikerer du å bli utestengt fra markeder som er viktige for deg. Du bør derfor vurdere nøye i hvilke land du ønsker å bruke varemerket ditt, slik at du sikrer deg markedstilgang.

Det er lurt å registrere varemerket i det landet produksjonsprosessen foregår. Hvis du har etablert varelageret ditt i utlandet, eller vurderer å etablere slike i fremtiden, bør du også sikre rettighetene dine til navnet i disse landene, før andre gjør det.

Jo flere land du ønsker å registrere varemerket ditt i, jo dyrere blir det, så et godt råd vil være å rangere markedene fra det største til det minste, for så å prioritere hvilke markeder som er viktige for deg.

Du bør tenke strategisk når du bestemmer hvilke land som er attraktive for deg, og om du skal søke med prioritet fra Norge eller ikke. Enkelte land har regler om bruksplikt, og noen krever at du kan vise til bruk før en eventuell registrering eller fornyelse av et varemerke.

Hvilke land du skal søke i er en viktig strategisk beslutning, så det kan være lurt å kontakte en fullmektig før man gjør store investeringer.

Hvordan søker du?

Du må levere en internasjonal søknad til WIPO. Du søker via nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO) og deres Madrid e-filing portal. Patentstyret vil validere søknaden du har levert til WIPO før den videre behandles og fordeles til de landene du har valgt ut. Hvert enkelt land vil så vurdere om registreringen skal få vern i landet.
Slik søker du om internasjonal varemerkeregistrering

Fordelene ved å bruke Madrid e-filing:

 • Automatisk import av data i søknaden. Data importeres fra din basissøknad direkte til din internasjonale søknad.
 • Betaling av alle avgifter gjøres i Madrid e-filing portalen. Du kan betale med kredittkort, gjennom din WIPO-konto eller bankkonto.
 • Direkte tilgang til Madrid Goods & Services Manager som oversetter og sjekker klassifisering og termer.
 • Patentstyret validerer søknaden din direkte i Madrid e-filing portalen.
 • Kommunikasjon rundt din søknad gjøres elektronisk gjennom portalen.
 • Oppdatert søknadsstatus i sanntid i WIPO-kontoen din.
 • En tjeneste som dekker hele registreringsprosessen

Behandlingstid

Behandlingstiden i de respektive landene kan variere, men er ikke over 18 måneder. Hvis varemerket ikke er nektet innen denne fristen, er varemerket å anse som beskyttet i det aktuelle landet.

Fordeler ved å søke gjennom Madrid-protokollen

 • Det er både enklere og billigere å levere inn én internasjonal søknad via Madridprotokollen enn å søke i hvert enkelt land for seg.
 • Du har mulighet til å utvide den internasjonale registreringen din til å gjelde flere land på et senere tidspunkt.

Hva koster det å søke via Madrid-protokollen?

Oversendelsesgebyr:

Du må betale et oversendelsesgebyr på NOK 800 til Patentstyret. Fakturaen må betales innen betalingsfristen, ellers anser vi søknaden som ikke innkommet.

Internasjonale avgifter:

I tillegg til Patentstyrets gebyr må du betale internasjonale søknadsavgifter til WIPO. Avgiftsbeløpet avhenger blant annet av hvor mange land du har valgt i søknaden og hvor mange klasser med varer og tjenester søknaden gjelder. Avgiften kan du regne ut ved hjelp av WIPOs avgiftskalkulator. Beløpene oppgis i sveitsiske franc.
Slik søker du om internasjonal varemerkeregistrering - betaling

Fornyelser og andre endringer

Fornyelser og andre endringer i et registrert internasjonalt varemerke (via Madrid-protokollen) skal gjøres direkte til WIPO. Det er kun realitetsbehandlingen som skjer i Patentstyret. Andre endringer kan være for eksempel overdragelser og navneendringer.

Avgifter og gebyrer knyttet til fornyelser av varemerkeregistreringer varierer fra land til land. For å vite hvor mye du skal betale i andre land, må du ta kontakt med fullmektigen din eller med patentverket i det aktuelle landet.

Mer informasjon på nettsidene til WIPO

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: