Slik søker du om internasjonal varemerkeregistrering

Praktisk informasjon om hvordan du kan søke om varemerket ditt i flere land ved å benytte en internasjonal søknadsordning som kalles Madrid-protokollen.

Du leverer søknaden via nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO) og deres Madrid e-filing portal.

Patentstyret vil validere søknaden du har levert til WIPO før den behandles og fordeles til de landene du har valgt ut. Hvert enkelt land vil så vurdere om registreringen skal få vern i landet.

Se WIPOs nettsider for en beskrivelse av detaljene

 1. Logg deg på Madrid e-filing via denne lenken: https://efiling.madrid.wipo.int/iwa.
  Du kan også opprette en konto på denne siden.
   
 2. Du kan som søker enkelt bruke informasjonen fra basissøknaden din for å opprette den internasjonale søknaden ved bruk av Madrid e-filing portalen. Inkludert listen over produkter og tjenester.
   
 3. Patentstyret vil validere søknaden din i portalen når den er sendt før den viderebehandles av WIPO. Finner vi mangler ved søknaden din vil du få beskjed via portalen og gir deg muligheten til å rette manglene innen en gitt frist før den behandles videre.
   
 4. Dette er en elektronisk søknadstjeneste hvor all kommunikasjon mellom deg som søker og Patentstyret og WIPO foregår elektronisk gjennom Madrid e-filing portalen.
   
 5. WIPO registrerer varemerket i det internasjonale registeret. Du vil motta et registreringsbevis med et internasjonalt registreringsnummer. Dette beviset gir ikke vern i seg selv. Varemerket er på dette stadiet kun registrert i WIPO, men har ikke oppnådd vern. Varemerkebeskyttelsen avgjøres og gis av de enkelte utpekte landene. 
   
 6. Søknaden blir behandlet i hvert av landene du har valgt. Myndighetene vil sende deg brev om at varemerket enten er besluttet gjeldende eller nektet registrert i deres land. Et brev om nektelse vil opplyse om muligheten du har til å gjøre endringer i søknaden, og en frist for å gjøre dette. Land kan ha ulik praksis for hva de godtar i angivelsen av varer og tjenester.

Frist for å søke med prioritet

Hvis du har levert inn en søknad i Norge og vurderer å søke i flere land, er det en fordel for deg om du søker i utlandet innen 6 måneder fra den datoen du leverte inn søknaden i Norge.
Les mer om frist for å søke med prioritet 

Betaling av internasjonale avgifter

Alle avgifter inkludert Patentstyrets oversendelsesgebyr, må du betale til WIPO i sveitsiske franc. Du får oppgitt beløpet i den elektroniske søknaden.

Du mottar ikke faktura på avgiftene, men betaler beløpet direkte til WIPOs konto. Kontonummer og annen betalingsinformasjon finnes i MM2-skjemaet, eller på WIPOs nettsider.
Du finner informasjon om betaling på WIPOs nettside.

For å sikre at WIPO kan koble innbetalingen din til riktig søknad, er det viktig å oppgi tilstrekkelig informasjon sammen med innbetalingen. Oppgi hvilket skjema betalingen gjelder (MM2), WIPO sitt referansenummer og søknads- eller registreringsnummer på den norske søknaden eller registreringen.

Hvis WIPO ikke har mottatt avgiften når søknadsbehandlingen starter, sender de et mangelbrev. Du får en frist på tre måneder for å betale, og søknadsbehandlingen stanser i mellomtiden. Hvis du vil unngå forsinkelser, bør du betale avgiftene senest når du får melding om at Patentstyret har videresendt søknaden din til WIPO.
Se også advarsel mot falske fakturaer.

Ønsker du ikke å bruke Madrid e-filing?

Hvis du ikke ønsker å bruke Madrid e-filing ta kontakt med Patentstyrets kundesenter: +47 22 38 73 00.  
Veiledningen til PDF-versjon av søknadsskjemaet. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: