Slik søker du om internasjonal varemerkeregistrering

Du søker via nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO)
 1. Fyll ut skjema MM2, som du finner på WIPOs nettsider. Her finner du veiledning til utfylling av en internasjonal varemerkesøknad. Skjemaet sender du til Patentstyret via post, e-post eller Altinn. Hvis du velger korrespondanseskjemaet i Altinn må du legge inn navnet på det skjemaet du vedlegger som rettighetsnummer (eks «MM2»), og angi det norske søknadsnummeret i feltet «Hva gjelder henvendelsen?». Se vår kontaktinformasjon.
   
 2. Du mottar en faktura fra Patentstyret på kr 800. Fakturaen må betales innen betalingsfrist, ellers ansers vi søknaden som ikke innkommet. Dette kalles et oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr).
   
 3. Finner Patentstyret mangler ved søknaden din, vil vi kontakte deg og gi deg mulighet til å rette manglene innen en gitt frist.
   
 4. Du mottar en melding (vanligvis e-post) om at Patentstyret har videresendt søknaden din til WIPO. Nå bør du betale de internasjonale avgiftene til WIPO. Se informasjon om hvordan du betaler nedenfor.
   
 5. WIPO kontrollerer at søknaden oppfyller de formelle kravene. De kontrollerer blant annet at angivelsen av varer og tjenester er klar, og riktig klassifisert, og at de internasjonale avgiftene er betalt. Hvis WIPO finner at det er mangler ved søknaden, sender de et mangelbrev. Mangelbrev som gjelder varer og tjenester, må du besvare via Patentstyret.
   
 6. WIPO registrerer varemerket i det internasjonale registeret. Du vil motta et registreringsbevis med et internasjonalt registreringsnummer. Dette beviset gir ikke vern i seg selv. Varemerket er på dette stadiet kun registrert i WIPO, men har ikke oppnådd vern. Varemerkebeskyttelsen avgjøres og gis av de enkelte utpekte landene.
   
 7. Søknaden blir behandlet i hvert av landene du har valgt. Myndighetene vil sende deg brev om at varemerket enten er besluttet gjeldende eller nektet registrert i deres land. Et brev om nektelse vil opplyse om muligheten du har til å gjøre endringer i søknaden, og en frist for å gjøre dette. Land kan ha ulik praksis for hva de godtar i angivelsen av varer og tjenester.

Frist for å søke med prioritet

Hvis du har levert inn en søknad i Norge og vurderer å søke i flere land, er det en fordel for deg om du søker i utlandet innen 6 måneder fra den datoen du leverte inn søknaden i Norge.
Les mer om frist for å søke med prioritet 

Mer informasjon om betaling av internasjonale avgifter

Alle avgifter unntatt Patentstyrets oversendelsesgebyr, må du betale til WIPO i sveitsiske franc. Du regner ut avgiftsbeløpet ved hjelp av WIPOs avgiftskalkulator.

Du mottar ikke faktura på avgiftene, men betaler beløpet direkte til WIPOs konto. Kontonummer og annen betalingsinformasjon finnes i MM2-skjemaet, eller på WIPOs nettsider.
Du finner informasjon om betaling på WIPOs nettside.

For å sikre at WIPO kan koble innbetalingen din til riktig søknad, er det viktig å oppgi tilstrekkelig informasjon sammen med innbetalingen. Oppgi hvilket skjema betalingen gjelder (MM2), og søknads- eller registreringsnummer på den norske søknaden eller registreringen.

Hvis WIPO ikke har mottatt avgiften når søknadsbehandlingen starter, sender de et mangelbrev. Du får en frist på tre måneder for å betale, og søknadsbehandlingen stanser i mellomtiden. Hvis du vil unngå forsinkelser, bør du betale avgiftene senest når du får melding om at Patentstyret har videresendt søknaden din til WIPO.
Se også advarsel mot falske fakturaer.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: