Søk i hvert enkelt land

Du kan søke beskyttelse ved å sende en søknad til hvert lands registreringsmyndighet.

Dette kan være praktisk hvis du skal bruke varemerket bare i noen få land. Det kan imidlertid bli utfordrende å forholde seg til mange forskjellige svarfrister, språkkrav og ulike valutaer.

Internasjonale ordninger for å søke i flere land samtidig

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: