Etter registrering

Hvor lenge varer registreringen?

Registreringen varer i 10 år. Deretter må du betale en fornyelsesavgift hvert 10. år for å opprettholde registreringen din. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører den. Les mer om fornyelse

Endringer i registreringen

Hvis det har skjedd endringer i registreringen, for eksempel navn, adresse, endring av innehaver eller fullmektig, må du melde dette skriftlig til oss før du fornyer registreringen. Bruk skjema i Altinn for melding om endringer.

Lisensiering

Du kan lisensiere ut varemerket ditt, slik at andre kan bruke det kommersielt. Dermed kan du nå ut til nye markeder og få andre til gjøre markedsførings- og salgsarbeidet. Det er mye brukt i forbindelse med kjente filmer og serier, der kjente figurer og logoer blir brukt på "spin-off"-produkter som leker, klær, sengetøy osv. Varemerker kan også lisensieres inn, ved at du betaler for rettighetene til å bruke andres merker. Les mer om lisensiering

Følg med på konkurrenter

Det kan være interessant å følge med på hva andre gjør, for eksempel konkurrenter. Ved å bruke søketjenesten vår kan du sette opp en egen varsling som gir deg melding når valgte aktører leverer inn søknader, eller når det skjer noe i visse vare- og tjenesteklasser.

Hva skjer hvis du blir kopiert?

Har du oppdaget at andre bruker et varemerke som ligner ditt eget, for samme eller lignende varer eller tjenester? Dette kan være en krenkelse av din rettighet. Du kan ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av varemerket. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til varemerket.

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, kan du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av varemerkeregistrering vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

For en oversikt over spesialister på immaterielle rettigheter og hva de kan hjelpe deg med, kan du benytte rådgiverbasen på nettsiden iprhjelp.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: