Intern instruks om unntaksanmerkninger

Patentstyret har endret praksis for unntaksanmerkninger i varemerkesøknader.

Patentstyret har ved instruks til saksbehandlerne endret praksis for unntaksanmerkninger i varemerkesøknader. Vi vil på eget initiativ ikke innta unntaksanmerkninger under søknadsbehandlingen.

Dersom vi mottar ønske om at unntaksanmerkning inntas i en registrering, for eksempel for å unngå tvist, vil vi vurdere dette etter regelverket. I søknader der unntaksanmerkninger er anført, vil vi frafalle dette kravet hvis vi gjøres oppmerksomme på det.

Saker som er tatt opp til formell avgjørelse vil vi gjennomgå og foreta registrering hvis uenighet om unntaksanmerkning er eneste gjenværende hindring.

Endringen gjelder fra og med 1. april 2006.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: