Manglende fullmakt

Endring av følgene ved manglende fullmakt når varemerkesøknaden er klar til registrering.

Har søkeren av en nasjonal varemerkeregistrering benyttet fullmektig og Patentstyret ikke har mottatt dokumentasjon for fullmaktsforholdet når søknaden er klar til registrering, vil varemerket bli registrert og kunngjort uten fullmektig. Krav om at fullmaktsforhold skal dokumenteres bestemmes av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd.

Den nye praksisen vil samsvare med praksis for manglende fullmakt ved anmerkning og kunngjøring av internasjonale registreringer som blir besluttet gjeldende i Norge.

Har du spørsmål, ta kontakt med seksjonssjef Knut Andreas Bostad på tlf. 22 38 74 05.

(Endringen først publisert 4. januar 2011)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: