Nye rutiner for fristforlengelser

Endringen er en del av Patentstyrets arbeid med å effektivisere og forenkle søknadsprosessene for varemerker i Patentstyret. Ny praksis gjelder fra og med 1. juni 2018.

Nye rutiner

  • Alle fristforespørsler besvares med et brev med ny svarfrist.
  • 1. og 2. frist: Ikke krav om begrunnelse. Hver frist er på seks måneder.
  • Fra og med 3. frist: fristforespørsel må begrunnes.
  • Hver fristforlengelse fra og med 3. frist er på tre måneder.
  • Totalt antall fristforlengelser som Patentstyret innvilger, vurderes konkret ut fra den enkelte saken.
  • Ny praksis gjelder både nasjonale og internasjonale varemerkesøknader.

Fristforlengelse for å sende inn fullmakt er fortsatt én måned. Denne beregnes fra utløpet av den opprinnelige fristen.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe kundesenteret vårt på telefon +47 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: