Varemerker og forkortelser: endring i praksis

Patentstyret nekter søknader om varemerkeregistrering av merker som består av

  • en beskrivende tekst, og
  • en forkortelse bestående av de første bokstavene av hvert ord i den beskrivende teksten
  • hvis merket som helhet vil oppfattes av omsetningskretsen som beskrivende og uten særpreg.

Dette er en følge av EU-domstolens avgjørelser C-90/11 og C-91/11, «Multi Markets Fund MMF» og «NAI Der Natur-Aktien Index».

Den ene saken fra EU-domstolen gjaldt merket «Multi Markets Fund MMF». Den ellers særpregede forkortelsen MMF består av de første bokstavene i teksten Multi Markets Fund. Domstolen fant at MMF kun ville oppfattes som en henvisning til den beskrivende teksten. Som følge av dette fant domstolen at det søkte merket ville oppfattes som beskrivende og uten særpreg av omsetningskretsen for forsikrings- og finansielle tjenester.

(endringen først publisert 7. september 2012)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: