Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer og/eller tjenester.

Eksempler på slike foreninger kan være en forening for malere, leger eller hesteoppdrettere.

Statlige organer, stiftelser, selskaper og andre som fører kontroll med varer eller tjenester, kan også registrere et fellesmerke. Det samme kan organer som fastsetter normer for varer eller tjenester. Merket kan brukes på de varene normen eller kontrollen gjelder for. Dette kan for eksempel være miljømerker, kontrollmerker osv.

Enkeltpersoner kan ikke tildeles enerett til fellesmerke.

De reglene som gjelder for registrering av varemerke gjelder også for registrering av fellesmerke. I tillegg  en fellesmerkeregistrering alltid inneholde bestemmelser for bruken av merket.

Du finner eksempler på registrerte fellesmerker i søketjenesten vår

Bestemmelser for bruken av fellesmerker

Bestemmelsene bør være kortfattede, og skal inneholde følgende opplysninger:

  • Hvem som har rett til å bruke merket og på hvilke betingelser
  • Hvilke følger uberettiget eller ureglementert bruk kan medføre for brukeren, for eksempel dersom merket brukes av noen som ikke har rett til å bruke det, eller brukes feil
  • Merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, så som rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan, for eksempel om merkehaveren skal ha rett til å kontrollere om brukerens varer holder de fastsatte kvalitetskrav
  • Merkeinnehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket uten å overholde bestemmelsene for bruken av merket 
  • Om merkeinnehaveren skal være forpliktet til for eksempel å gå til erstatningssøksmål mot eventuelle misbrukere av merket

Hvordan søke om et fellesmerke?

For å søke om et fellesmerke leverer du en søknad til Patentstyret. Du må benytte søknadsskjemaet for varemerker som ligger i Altinn. Det er ikke mulig å bruke vår søknadsveiviser for fellesmerker.
Lenke til søknadsskjemaet i Altinn.

Hva koster det å søke et fellesmerke?

Søknadsgebyret for registrering i inntil tre vare- eller tjenesteklasser er kr 4000. Hvis du ønsker å søke om beskyttelse av fellesmerke i flere klasser, må du betale en tilleggsavgift pr klasse.
Flere opplysninger om gebyrer og avgifter.

Oversikt over frister

Oversikt over frister for å besvare brev fra Patentstyret i varemerke- og fellesmerkesaker.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: