Forbered søknaden - varemerke

Det er viktig at du har riktig innhold og format på søknaden.

Liste over produkter

Søknaden skal inneholde en liste over alle de produktene (varene eller tjenestene) du vil ha varemerket registrert for. Du kan ikke legge til flere produkter etter at du har levert inn søknaden din. Da må du i tilfelle levere inn en ny søknad med ny avgift. Varer og tjenester klassifiseres etter en internasjonal klassifiseringsordning for varer og tjenester.
Bruk produktvelgeren vår til å lage listen 
Les mer om valg av varer og tjenester

Gjengivelse av varemerket

Søknaden skal inneholde en gjengivelse av varemerket slik det skal brukes. Etter at du har levert inn søknaden, kan du gjøre kun uvesentlige endringer som ikke påvirker varemerkets helhetsinntrykk.
Les mer om ulike typer varemerker

Språk

Varemerkesøknaden og listen over varer og tjenester må leveres på norsk. Andre dokumenter kan være på dansk, svensk eller engelsk. Patentstyret vil svare alle henvendelser på norsk.

Adresse for korrespondanse

Både norske og utenlandske søkere må oppgi en adresse som vi kan sende korrespondanse til. Dette gjelder både for nasjonal og internasjonal søknad, og også for innehavere av internasjonale registreringer som er gyldig i Norge. Det er ikke et krav om at denne adressen er i Norge.

Noen ganger kan det være behov for å la seg representere av en fullmektig. I slike tilfeller vil vi sende korrespondansen til fullmektigens oppgitte korrespondanseadresse.
Du finner en oversikt over fullmektiger på nettstedet iprhjelp.no: Rådgiverdatabasen.
Les også Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Filformat ved elektronisk søknad

Velg riktig format for å sikre at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.
Les mer om filformater (PDF-fil)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: