Forbered søknaden - varemerke

Det er viktig at du har riktig innhold og format på søknaden.

Liste over produkter (varer og tjenester)

Søknaden skal inneholde en liste over alle de produktene (varene eller tjenestene) du vil ha varemerket registrert for. Du kan ikke tilføye ytterligere produkter etter at du har innlevert søknaden. Da må du i tilfelle levere inn en ny søknad med ny avgift. Varer og tjenester skal klassifiseres i henhold til en internasjonal klassifiseringsordning for varer og tjenester.

Gjengivelse av varemerket

Søknaden skal inneholde en gjengivelse av varemerket slik det skal brukes. Etter at du har levert inn søknaden, kan du gjøre kun uvesentlige endringer som ikke påvirker varemerkets helhetsinntrykk.

Dokumentformat ved elektronisk søknad

Velg riktig format for å sikre at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.

Språk

Varemerkesøknaden og listen over varer og tjenester må leveres på norsk. Andre dokumenter kan være på dansk, svensk eller engelsk. Patentstyret vil svare alle henvendelser på norsk.

Adresse for korrespondanse

Både norske og utenlandske søkere må oppgi en adresse som vi kan sende korrespondanse til. Dette gjelder både for nasjonal og internasjonal søknad, og også for innehavere av internasjonale registreringer som er gyldig i Norge. Det er ikke et krav om at denne adressen er i Norge.

Det tidligere kravet om fullmektig for søkere og innehavere av varemerkeregistreringer som er bosatt i utlandet falt bort i 2010, og ble erstattet av kravet om korrespondanseadresse.

Noen ganger kan det være behov for å la seg representere av en fullmektig. I slike tilfeller vil vi sende korrespondansen til fullmektigens oppgitte korrespondanseadresse.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: