Fullstendig liste over varer og tjenester (Nice-klassifikasjon)

Informasjon om klassifisering, samt kryssgranskingsliste

Liste over varer og tjenester

Listen på norsk
Gjelder fra 1. januar 2023:
Liste over varer og tjenester - ordnet alfabetisk - med forklarende bemerkninger (Adobe PDF-fil)

Gjelder fra 1. januar 2022:
Liste over varer og tjenester - ordnet alfabetisk - med forklarende bemerkninger (Adobe PDF-fil)

NB: Vær oppmerksom på at du ikke finner varer og tjenester som Patentstyret har endret ordlyden på i løpet av året, disse vil du kun finne i produktvelgeren.

Listen på engelsk (Nice Classification)
Liste på engelsk (Nice Classification) (lenke går til WIPOs nettsider)

Historikk
Nedenfor finner du en kronologisk oversikt over når hvilke utgaver og versjoner av klassifikasjonslistene utkom samt oversikt over viktige endringer i klassifiseringen av varer og tjenester i Norge.
En kort historikk over Nice-klassifikasjon i Norge (PDF)
Nice-klassifikasjonen - et arkiv

Kryssgranskingsliste

Vi bruker en liste over varer og tjenester som hjelpemiddel når vi vurderer om varer og tjenester som inngår i forskjellige klasser er likeartede varer eller tjenester.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: