Liste over tidligere versjoner av Nice-klassifikasjonen

På denne siden finner du en liste over tidligere versjoner av Nice-klassifikasjonssystemet for varer og tjenester. Vi har også laget en kort historikk som viser når de forskjellige utgavene og versjonene av klassifikasjonslistene utkom samt en oversikt over viktige endringer.

8. utgave fra 2002 er den første utgaven vi har i brukbar elektronisk form:

Historikk

Vi har laget en kronologisk oversikt over når hvilke utgaver og versjoner av klassifikasjonslistene utkom samt oversikt over viktige endringer i klassifiseringen av varer og tjenester i Norge.
En kort historikk over Nice-klassifikasjon i Norge (PDF)

Tidligere versjoner

På nettsidene til til World Intellectual Property Organization (WIPO) finner du første til og med tiende utgaven på engelsk og fransk i PDF-format. De foreligger både alfabetisk og klassevis.
Previous editions of the Nice Classification

Til orientering: Det danske Patent- og Varemærkestyrelsen har noen eldre versjoner av Nice-klassifikasjon på dansk:
vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/varefortegnelser/saerligt-om-nice-klassifikationen.aspx

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: