Kryssgranskingsliste

Kryssgranskingslisten gir en oversikt over varer og tjenester i ulike klasser som vi mener er likeartede.

Når vi vurderer om varemerket ditt kan registreres, må vi finne ut om det er en risiko for at det kan forveksles med andre varemerker i varemerkeregisteret vårt. Er varene eller tjenestene i varefortegnelsen din likeartet med varer eller tjenester som gjelder for et likt eller lignende varemerke som ditt? Vi bruker kryssgranskingslisten som et hjelpemiddel for å finne svar på dette.

Vi anser varer eller tjenester som likeartede når de for eksempel har fellesskap i produksjon, omsetning, bruk og/eller formål.

Vær oppmerksom på:

  • Eventuell likeartethet mellom varer i samme klasse fremgår ikke av kryssgranskingslista.
  • Listen er ikke uttømmende og er kun veiledende.
  • Dokumentet er primært utarbeidet for intern bruk i Patentstyret, men vi har gjort listen tilgjengelig på våre nettsider ettersom den også kan være av interesse for deg.

Lenker:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: