Felles europeiske retningslinjer for klassifikasjon i varemerkesaker

Sammen med 26 EU-land og EUs varemerkemyndighet EUIPO, publiserte Patentstyret 20. februar 2016 retningslinjer som vil være til hjelp for å slå fast når en angivelse av en vare eller tjeneste er tilstrekkelig klar og presis.

Retningslinjene har sitt utspring i det felleseuropeiske tolkningsarbeidet som har pågått siden EU-domstolen avsa sin rådgivende uttalelse i sak C-307/10, IP Translator.

I dokumentet "Felles melding om felles praksis vedrørende godtakbare vare- eller tjenesteangivelser(PDF) finner du også eksempler på hvordan klasseoverskrifter som ikke er tilstrekkelig klare og presise, kan presiseres for å godtas i varefortegnelsen. Noen ganger kan en vare- eller tjenesteangivelse inngå i flere klasser, og det foreligger nå en felles tilnærmingsmåte for hvilken type presisering Patentstyret og de andre registreringsmyndighetene vil kreve i disse tilfellene.

Retningslinjene kommer i tillegg til retningslinjer og bemerkninger som følger av Nice-klassifikasjonen.

Trenger du hjelp?

Patentstyret hjelper deg gjerne med klassifiseringsspørsmål som oppstår i saksbehandlingen.

  • Ta kontakt med kundesenteret på telefonnummer 22 38 73 00.

Spørsmål om praksisendringen kan rettes til:

Oppdaterte dokumenter

Følgende dokumenter er oppdatert med noen mindre endringer:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: