Hvordan blir klasseoverskrifter tolket i Europa? (del 2)

5. oktober 2016: Implementeringen av den nye varemerkeforordningen No. 2015/2424, art. 28(5) og 28 (8), vil medføre enkelte endringer for EU-varemerker. Endringene har ingen betydning for varemerkerettigheter i Norge.

Implementeringen av forordningen medfører at klasseoverskriftene i alle EU-varemerker, etter en overgangsperiode, vil bli tolket i henhold til sin ordlyd. Dette gjelder med andre ord også alle eldre EU-registreringer.

Oversikten viser hvordan de nasjonale registreringsmyndighetene i EU og EUs varemerkemyndighet (EUIPO) tolker klasseoverskrifter i både nasjonale registreringer og EU-registreringer, før og etter IP Translator.

Les mer om dette i «Common Communication on the Implementation of IP Translator - Updated» (PDF)

Patentstyret har tidligere publisert informasjon om hvordan klasseoverskrifter i varefortegnelsen blir vurdert etter EU-domstolens avgjørelse i IP Translator-saken. Les mer om dette.

(først publisert 27.09.2016)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: