Hvordan blir klasseoverskrifter tolket i Europa?

De nasjonale registreringsmyndighetene i EU og EUs varemerkemyndighet (EUIPO) publiserte 2. mai 2013 en felles uttalelse om tolkningen av verneomfanget til varemerker registrert med klasseoverskrifter.

Les mer om dette i "Common Communication on the Implementation of IP Translator" (PDF)

Publiseringen av en felles oversikt er en del av ønsket om å harmonisere praktiseringen av varemerkeretten i Europa. I denne sammenhengen er hensynet til åpenhet om praktisering og tolkning av regelverket samt forutsigbarhet for brukerne satt i høysetet.

Oversikten viser hvordan de nasjonale registreringsmyndighetene i EU og EUs varemerkemyndighet (EUIPO) tolker verneomfanget til varemerkeregistreringer som har blitt registrert med en klasseoverskrift.

Registreringsmyndighetenes tolkninger er systematisk fremstilt i tabeller, og viser hvordan hver registreringsmyndighet tolker bruken av klasseoverskrifter i søknader og registreringer innlevert før og etter EU-domstolens avgjørelse i IP Translator. (Les mer om EU-domstolens avgjørelse)

Selv om Norge ikke er med i EU, vil du også finne Patentstyret i oversikten. Patentstyret er med i harmoniseringsprosjektet i kjølvannet av IP Translator-avgjørelsen, og ser svært positivt på samarbeidet som pågår.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: