Oversikt over harmoniseringsprosjektene

For det norske næringslivet er det viktig at likt regelverk for varemerke og design blir praktisert likt i ulike land. Patentstyret deltar derfor aktivt i harmoniseringsprosjektene i regi av EUIPO og de nasjonale registreringsmyndighetene i EU.

Her finner du oversikten over hvilke harmoniseringsprosjekter Patentstyret har tatt del i og anser å være i overenstemmelse med:

CP3
Vurderingen av særpreg for kombinerte merker. Samarbeidet har vært begrenset til vurdering av kombinerte merker der teksten i merket anses som direkte beskrivende eller mangler særpreg. Spørsmålet er når slike merker som helhet kan anses særpreget på grunn av den figurative utformingen.

CP4
Vurderingen av vern for sort-hvitt merker.

CP5
Vurderingen av risiko for forveksling. Hvilken betydning svake eller ikke-registrerbare merkeelementer skal ha i slike vurderinger.

CP6
Bilder i designsøknader.

CP8
Reell bruk. Temaet er begrenset til harmonisering av praksis knyttet til bestemmelsens annet ledd om «bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg».

CP9
Særpregsvurderinger for tredimensjonale merker som i tillegg til å gjengi varens form eller innpakning, også har andre merkeelementer. Under forutsetningen av at varens form eller innpakning mangler særpreg, er spørsmålet om når de andre elementene tilfører merket som helhet særpreg.

CP11
Utradisjonelle merker og harmonisering av praksis knyttet til krav for innlevering av søknader om registrering av såkalte utradisjonelle varemerker, for eksempel lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammer. Videre handler dette arbeidet bl.a. om harmonisering av særpregsvurderingen for slike merker.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: