Patentstyret og IP Translator

Hvordan angi varer og tjenester i en varefortegnelse? En avgjørelse fra EU-domstolen har skapt debatt.

I juni 2013 kom EU-domstolens avgjørelse i C-307/10, IP Translator. Saken gjelder hvordan varer og tjenester skal angis i en varefortegnelse, og har skapt stor interesse og diskusjon i hele Europa. Avgjørelsen har blant annet ført til at OHIM og enkelte EU-land har kommet med nye retningslinjer for hva de krever av varefortegnelsen ved innlevering av en varemerkesøknad.

Patentstyret har fulgt diskusjonene og oppdateringene ute i Europa med interesse, og vi har også delt synspunktene våre på avgjørelsen i relevante internasjonale fora.

Patentstyrets tilnærming til klasseoverskrifters verneomfang har vært at disse må tolkes i henhold til en vanlig språklig forståelse. Vi kan ikke se at EU-domstolens avgjørelse forandrer på dette. Tolkningen av verneomfanget av klasseoverskrifter vil derfor i fremtiden være som før: En naturlig, språklig forståelse.

EU-domstolen uttaler at varefortegnelsen må angis på en tilstrekkelig klar og presis måte, slik at registreringsmyndighetene og tredjemenn ene og alene på bakgrunn av varefortegnelsen kan forstå merkets verneomfang.

Patentstyret vil kreve at en varefortegnelse er klar og presis. Dersom en varefortegnelse ikke er klar og presis vil du motta et brev om dette med frist til å rette/presisere varefortegnelsen.

Når det gjelder bruk av klasseoverskrifter i en varefortegnelse, uttaler EU-domstolen at noen av klasseoverskriftene må anses å være tilstrekkelig klare og presise, andre ikke.

Det foregår for tiden et samarbeidsprosjekt mellom EUIPO, varemerkemyndighetene i EU-land, Sveits, Norge og brukerorganisasjoner for å finne frem til hvilke angivelser i klasseoverskriftene som anses klare og presise.

Patentstyret vil informere om utviklingen videre.

Vi oppfordrer søkere til å søke merket registrert for de varer og tjenester det faktisk skal brukes for.

(først publisert 23.02.2016)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: