Varemerker som består av eller inneholder kunstverk

Oslo kommune leverte inn flere søknader om varemerkeregistrering for Gustav Vigelands kunst i 2014. Kommunen fikk godkjent flere motiver som varemerke, men har fått avslag på andre.

Diskusjon med europeiske myndigheter

Patentstyret har lenge ønsket å presentere temaet «Varemerker som består av eller inneholder kunstverk» for de andre europeiske varemerkemyndighetene. Patentstyret deltar på Trade Mark Liaison Meetings i EUIPO (EUs varemerkemyndigheter) to ganger i året, og i oktober 2014 fikk vi dette temaet på agendaen.

Workshop

Temaet ble behandlet og diskutert i en workshop der representanter fra de forskjellige EU-landene besvarte spørsmål vi hadde formulert på forhånd i samråd med EUIPO.

Her er en kort oppsummering av svarene på disse spørsmålene:

  • Det var full enighet blant alle myndighetene om at varemerker som består av eller inneholder åndsverk ikke har særpreg for alle varer og tjenester. Særpreget må vurderes konkret for de aktuelle varene og tjenestene.
  • Det var full enighet om at slike varemerker vil kunne nektes hvis de viser innhold (eks: avbildningen av et kunstverk for bøker i klasse 16), hvis varemerket kun fremstår som en avbildning av varen (eks: plakater i klasse 16) og hvis merket kun viser varens form (eks: statuer). Det kunne være aktuelt å anføre vesentlig verdi som nektelsesgrunn mot slike merker.
  • Vi stilte også spørsmålet om myndighetene mener at slike merker kun er dekor, eller om de kan utgjøre en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det var ikke full enighet om når de mente at slike merker fremstår som dekor. Patentstyrets inntrykk er at de aller fleste, muligens alle, i det minste vil nekte slike merker for alle slags varer som typisk selges i museumsbutikker, butikker til kunstgalleri osv. Enkelte myndigheter vil muligens gå noe lengre.
  • Når det gjelder spørsmålet om kunstverket må være berømt for å bli nektet, var det litt forskjellige svar. Enkelte myndigheter mente at verkene må være kjente, andre at dette ikke var relevant, andre mente at det avgjørende er om merket oppfattes som et kunstverk, ikke nødvendigvis om det er kjent eller ikke.
  • Vi spurte også om noen myndigheter vil nekte slike merker på andre grunnlag. Ut over noe spesiallovgivning i enkelte land (Polen har f.eks en egen Chopin-lov), så var flere myndigheter åpne for å nekte slike merker fordi de er i strid med offentlig orden og moral. Det vil typisk være tilfellet hvis verket inneholder religiøse symboler, eller kan være støtende.

Les om andre tema som diskuteres i Trade Mark Liaison Meetings i EUIPO

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: