Hva kan du registrere som varemerke?

Hva er et varemerke? Et varemerke er et kjennetegn du kan bruke for å skille dine varer og/eller tjenester fra andres. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk.

Et varemerke kan bestå av:

 • ord og ordforbindelser, navn, logoer, figurer og bilder, bokstaver, tall, emballasje, lyd eller kombinasjoner av disse.

Ulike typer varemerker

 • Figurmerker som for eksempel sommerfuglen fra Kari Traa eller buen fra Nike.
 • Ordmerker som for eksempel Swix og Kaptein Sabeltann
 • Kombinerte merker som inneholder både ord og bilder, som for eksempel flaskeetiketter
 • Slagord som for eksempel "Rent mel i posen".
  Les mer om bruk av slagord i varemerker.
 • Tredimensjonale merker som for eksempel formen på en parfymeflaske
 • Tall og bokstaver, for eksempel IBM og 4711
 • Lydmerke

Søk varemerke

Søk varemerkeregistrering i Norge 
Søk varemerkeregistrering i andre land
Hvor mye koster det å registrere et varemerke i Norge?

Krav til et varemerke

Et varemerke kan registreres bare hvis det er egnet til å skille dine varer og/eller tjenester fra andres.

Et varemerke skal ha særpreg

Et varemerke skal gi uttrykk for noe mer enn egenskaper eller kvaliteter ved varene eller tjenestene du skal bruke det for - på fagspråk kaller vi det «særpreg». Varemerket skal sikre at forbrukeren kjenner igjen den som tilbyr en bestemt vare eller tjeneste.

 • Eksempel:
  Et slagord som WE KEEP OUR PROMISES (søkt for kosmetikk og legemidler) vil vi ikke uten videre kunne registrere fordi det kun fremstår som et rosende utsagn om at du kan stole på at produktene holder hva produsenten lover. Alle må få lov til å si det samme.

Beskrive varen eller tjenesten 
Du kan ikke uten videre få enerett til merker som kun beskriver varen eller tjenesten. Med «beskrivende» mener vi eksempelvis at varemerket sier hva du produserer, eller forteller om egenskaper eller kvaliteter ved varen eller tjenesten.

 • Eksempel:
  Du kan ikke uten videre få enerett til ØKERN BILMEKANIKER for tjenester som innebærer «reparasjon av biler» siden varemerket kun forteller hvor i Oslo tjenesten tilbys, nemlig Økern, og hvilke type tjenester som tilbys der, nemlig bilmekanikertjenester.

Et varemerke som er beskrivende eller mangler særpreg kan allikevel registreres hvis:

 • det søkes sammen med et mer spesielt ord, som for eksempel STAUREA - WE KEEP OUR PROMISES,

eller

 • det søkes sammen med en figur, for eksempel ØKERN BILMEKANIKER hvor teksten er satt sammen med en fantasifull figur (en ørn e.l). En slik kombinasjon av tekst og figur i varemerket kalles et kombinert merke.

Men, her er det veldig viktig å være klar over at i slike tilfeller har du ikke nødvendigvis enerett til den beskrivende teksten i merket, men til merket som helhet. Dette innebærer at andre fritt kan bruke den samme teksten i sin markedsføring eller registrere den som varemerke sammen med andre særpregede elementer.

Er merket registrert av andre?

Hvis merket allerede er registrert av andre, kan det likevel være mulig å få det registrert hvis du bruker det for andre varer og tjenester (les mer om forvekselbarhet), eller hvis du får samtykke fra innehaveren av registreringen. Les mer om samtykke.

Hvis det registrerte varemerket er en logo med beskrivende tekst, er det ikke sikkert at innehaveren har vern for selve teksten. Et kombinert merke inneholder både ord og bilder (figurative elementer) og da har man ikke nødvendigvis enerett til den beskrivende teksten i merket, men til merket som helhet. Dette innebærer at andre fritt kan bruke den samme teksten i sin markedsføring eller registrere den som varemerke sammen med andre særpregede elementer.

Når vi vurderer nye søknader, ser vi som regel bare på hva som er registrert i Norge. En oversettelse av et varemerke som er registrert i et annet land (for eksempel USA) vil kunne registreres i Norge, så lenge de andre registreringsvilkårene er oppfylt (særpreg, forvekselbarhet osv). Men hvis det originale utenlandske merket er veldig kjent, slik at en større andel av kundene i Norge uten videre vil forbinde varemerke ditt med det utenlandske merket, kan den utenlandske innehaveren komme med innsigelse mot registreringen din.

Innarbeidelse

Hvis merket ikke er tilstrekkelig særpreget kan det allikevel registreres etter såkalt innarbeidelse, hvis du kan vise til utstrakt bruk i Norge og at bruken har ført til at merket er godt kjent som et kjennetegn for dine varer eller tjenester. Les mer om innarbeidelse

Forvekselbare varemerker

For alle varemerkesøknader gjør vi også en vurdering av om det finnes eldre registrerte varemerker som er til hinder for en registrering av det merket du har søkt om. Vi ser da på om mulige kjøpere av de varene eller tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av varemerkene, eller komme til å tro at det er en forbindelse mellom eierne av varemerkene. Ved en slik sammenligning av to varemerker må vi ta hensyn til at en forbruker normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene i kjøpssituasjonen, men må stole på det ufullstendige bildet han har av dem i hukommelsen.

Villedende varemerker

Hvis vi anser at det merket du har søkt om er villedende, vil vi ikke uten videre kunne registrere det. Et varemerke kan være villedende hvis en del av kjøperne kan komme til å få feil oppfatning om hvilken type vare eller tjenester det gjelder. Det kan være blant annet kvalitet, funksjonalitet, mengde, pris, formål, opprinnelsesland eller nasjonalitet.

Eksempler:

 • Varemerket DR. HAUSMANN, søkt for ortopediske sko, vil kunne være villedende for forbrukerne hvis søkeren ikke er lege. Dette fordi vi antar at forbrukeren som skal kjøpe ortopediske sko faktisk vil bli påvirket av om produktet er laget av en lege eller ikke.
 • Du vil antakelig tro at varemerket COPENHAGEN IT SATISFIES for snusprodukter, har sin opprinnelse i København. Hvis søkeren av varemerket er for eksempel fra USA så vil vi ikke kunne registrere merket uten videre fordi det anses å være villedende.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00 eller send en e-post til post@patentstyret.no.  

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: