Hva kan du registrere som varemerke?

Hva er et varemerke? Et varemerke skal skille dine varer og tjenester fra andres. Et varemerke kan bestå av ord, navn, logoer, figurer, bilder, bokstaver, tall, emballasje, lyd eller kombinasjoner av disse.

Ulike typer varemerker

Tips ved registrering av varemerke

Et varemerke skal være unikt

For å få enerett til et varemerke gjennom registrering, må varemerket skille dine varer og tjenester fra andres. Det må derfor være særpreget slik at det ikke bare beskriver produktet ditt. Det må også være så ulikt andres varemerker at ikke kundene forveksler dem og tror de kommer fra samme produsent.

Særpreg: 

Et varemerke må ikke bare fortelle om egenskaper eller kvaliteter ved produktet ditt. Patentstyret kan ikke gi enerett til ord som andre trenger å bruke for å beskrive produktet sitt i markedsføringen eller på andre måter. Et varemerke må derfor ha særpreg for å skille dine varer og tjenester fra andres. Varemerket fungerer som en garanti for at varene og tjenestene kommer fra én bestemt produsent eller leverandør, og kunden skal derfor ut fra varemerket kunne kjenne igjen produktet, og få den kvaliteten hun forventer. 

Eksempler:

 • Et slagord som WE KEEP OUR PROMISES kan vi i utgangspunktet ikke gi enerett til. Alle må få lov til å si det samme om sine varer og tjenester.
  Men, vi vil kunne registrere det hvis du kombinerer det med et mer spesielt ord, som for eksempel STAUREA - WE KEEP OUR PROMISES
 • Du kan ikke få enerett til ØKERN BILMEKANIKER for tjenester som innebærer «reparasjon av biler» siden det bare forteller hvor tjenesten tilbys, nemlig på Økern, og beskriver hvilke type tjenester som tilbys.
  Men, hvis du kombinerer dette med et bilde eller figur som ikke bare underbygger betydningen av teksten, for eksempel en ørn, kan du registrere det som et kombinert merke.

Kombinert merke med beskrivende tekst:
Hvis du får registrert et kombinert merke med beskrivende tekst, er det viktig å vite at du ikke får enerett til teksten i merket, men til merket som helhet. Det betyr i utgangspunktet at andre fritt kan bruke den samme teksten i sin markedsføring eller registrere den som varemerke sammen med andre elementer.

Hvis varemerket ditt ikke har nok særpreg, kan du likevel registrere det hvis du kan dokumentere at du har brukt merket slik at det er godt kjent i Norge som et kjennetegn for dine varer eller tjenester.
Les mer om innarbeidelse

Lær mer på gratis webinar:

Forvekselbare varemerker

Når Patentstyret behandler en varemerkesøknad vurderer vi om det finnes tidligere registrerte varemerker som er til hinder for en registrering av det merket du har søkt om. Vi vurderer om mulige kjøpere av de varene eller tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av varemerkene, eller komme til å tro at det er en forbindelse mellom eierne av varemerkene. 
Les mer om forvekselbarhet

Er varemerket registrert av andre?

Du kan selv undersøke om noen har registrert et varemerke som ligner på ditt. Bruk søketjenesten vår

Hvis noen allerede har registrert et identisk eller lignende varemerke som ditt, kan det likevel være mulig å registrere det hvis:

 • Du bruker merket for andre typer varer og tjenester. Les mer om forvekselbarhet 
 • Du får samtykke fra innehaveren av registreringen. Les mer om samtykke.
 • Merket er et kombinert merke, dvs at det registrerte varemerket er en logo med beskrivende tekst. Det kan være at innehaveren ikke har vern for selve teksten. Et kombinert merke inneholder både ord og bilder, og da har de ikke nødvendigvis enerett til den beskrivende teksten i merket, men til merket som helhet. Det betyr at andre fritt kan bruke den samme teksten i sin markedsføring eller registrere den som varemerke sammen med andre særpregede elementer.

Villedende varemerker

Patentstyret kan ikke registrere villedende varemerker. Et varemerke er villedende hvis en del av kjøperne kan komme til å få feil oppfatning om varen eller tjenesten. Dette kan gjelde blant annet produktets kvalitet, funksjonalitet, mengde, pris, formål eller opprinnelsesland.

Eksempler:

 • Hvis søkeren ikke er lege, vil varemerket DR. HAUSMANN, søkt for ortopediske sko, være villedende for forbrukerne. Forbrukeren som skal kjøpe ortopediske sko kan bli påvirket til å kjøpe produktet fordi de tror det er laget av en lege.
 • En logo med teksten MADE IN USA vil kunne være villedende hvis det står «klær laget i Vietnam» i listen over varer og tjenester. På samme måte vil et varemerke som inneholder teksten FRANKRIKE være villedende hvis det er søkt for «ost fra Sveits», fordi teksten i merket viser til et annet land enn det som står i listen over varer eller tjenester.

Søk varemerke

Søk varemerkeregistrering i Norge  
Søk varemerkeregistrering i andre land
Hvor mye koster det å registrere et varemerke i Norge?

Spørsmål

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: