Bruk av flagg og riksvåpen i varemerker

Du kan bruke flagg ganske fritt så lenge du ikke krenker flagget eller villeder publikum. Derimot er det strengere regler for registrering av varemerker som inneholder flagg. Bruken av riksvåpenet er særlig strengt regulert.

Bruk av flagg

Du kan bruke flagg til å pynte med eller som informasjon på varer. Det er imidlertid lover og regler som kan begrense bruken, som markedsføringslovens forbud mot villedede markedsføring. For eksempel vil det lett oppfattes som villedende hvis man selger "svensk sill" med norsk flagg på.

Flagg i varemerker og design

For å få registrert et varemerke som inneholder et flagg (norsk eller utenlandsk nasjonalflagg), må du ha samtykke fra rett myndighet i det aktuelle landet. Det samme gjelder andre offisielle symboler som riksvåpen og kommunevåpen. Det er Utenriksdepartementet som gir samtykke til bruk av det norske flagget i varemerker. De er generelt veldig restriktive med å gi et slikt samtykke.

Mange produsenter bruker det norske flagget som pynt på produkter, blant annet det italienske klesmerket Napapijri. De ville imidlertid ikke fått samtykke av Utenriksdepartementet til å registrere et slikt varemerke som inneholder det norske flagget.

De samme reglene gjelder også for design. Du må ha samtykke for å få registrert et design med flagg, men du kan bruke flagg på produkter så lenge det er i tråd med annet regelverk, som for eksempel markedsføringsloven.

Bruk av riksvåpen

Når det gjelder det norske riksvåpenet, er det mye strengere regler for bruk. Bruk av riksvåpenet signaliserer at man er en offentlig myndighet. Bruken av riksvåpenet er fastsatt i kongelig resolusjon av 20. mai 1927, som bl.a. bestemmer: «Riksvåbenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet.» Det er ulovlig å bruke riksvåpenet på suvenirer og andre effekter. Tollvesenet beslaglegger fra tid til annen varer som kommer inn til Norge med riksvåpenet på.

Les mer om reglene for riksvåpenet (på nettsidene til regjeringen.no - PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: