Navn som varemerke

Det svenske patentverket (PRV) fikk for noen år tilbake en rekke søknader om å registrere Nicolas Paul Gustaf som varemerke. Det var navnet på den svenske prinsen som ble født litt tidligere. Tilsvarende har skjedd hver gang nye kongelige navn er blitt offentliggjort i Sverige, skriver PRV på bloggen sin.

Hvordan er reglene for registrering av navn som varemerker i Norge?
Kan hvem som helst registrere Kong Harald eller kronprinsesse Ingrid?

Navn kan ikke registreres uten samtykke

Varemerkeloven sier at et varemerke ikke kan registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis det inneholder noe som kan oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en for lengst avdød person.

Uttrykket "navn" inkluderer i tillegg til navn som er beskyttet etter navneloven, også navn som entydig utpeker en bestemt person.

Bestemmelsen skal være et vern for bestemte personer og bærere av vernede slektsnavn, slik at de slipper å se navnet sitt brukt kommersielt eller bli assosiert med noe de ikke ønsker å bli assosiert med. Det samme gjelder for portretter av bestemte personer, som du ikke kan registrere som varemerke uten samtykke.

Grensen for vernede etternavn er 200 bærere, og hvis du ikke selv har navnet, må du ha samtykke fra samtlige bærere for å kunne bruke navnet som et varemerke.

Hvilke navn er registrert som varemerker i Norge?

Blant varemerker som er registrert hos oss, finner vi navn som Sondre Justad, Bjørn Dæhlie, Kari Traa, Skavlan, Lars Monsen, Drillo, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, og utenlandske som Elvis, Michael Jackson, Justin Bieber og Britney Spears. Merkene har de registrert selv eller gjennom firmaer som har fått samtykke til registrering.

Av kongelige navn har vi blant annet Kong Haakon og Sonja som registrerte varemerker for sjokoladeprodukter, og i disse tilfellene har sjokoladeprodusenten innhentet godkjenning fra Slottet.

Henrik Ibsen er også godkjent som varemerke fordi det viser til en historisk person, og vedkommende er "død for lengre tid siden", som varemerkeloven krever.

Du kan altså ikke uten videre registrere navnet til en eller annen kjent person som varemerke, du må ha godkjenning først. Ditt eget navn kan du derimot registrere.

Er navnet særpreget og du har samtykke, kan det registreres for alle varer og tjenester.

Du kan gjøre egne søk etter varemerker i søketjenesten vår.

Les mer om registrering av varemerker

Relevante lover:

Varemerkeloven § 16 bokstav c

Navneloven § 3

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: