Innarbeidelse og bruk av et varemerke

Et varemerke som er beskrivende og/eller mangler særpreg kan registreres hvis varemerket er innarbeidet.

For å få et innarbeidet varemerke registrert, må det dokumenteres at varemerket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» i Norge.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen må vise at varemerket er godt kjent i Norge for de varene og tjenestene som du ønsker varemerket registrert for. Dette betyr at dokumentasjonen må vise geografisk spredning for å gi grunnlag for en landsdekkende varemerkeregistrering.

Hvis du har brukt varemerket i et bestemt område, kan du lese mer om lokal innarbeidelse.

All dokumentasjon som viser bruk av varemerket før søknadstidspunktet/ prioritetstidspunktet er relevant.

Hvis varemerket er beskrivende og/eller mangler særpreg, må dokumentasjonen vise at omsetningskretsen oppfatter varemerket som «noens særlige kjennetegn». Høyesterett slo fast i avsnitt 57 i høyesterettsdommen Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, at slik dokumentasjon for eksempel kan være dokumentasjon som viser:

  • varemerkets markedsandel
  • intensiteten i bruk av varemerket
  • hvordan varemerket har blitt markedsført
  • hvor mange i omsetningskretsen som oppfatter varemerket som en angivelse av kommersiell opprinnelse

Hvis varemerket er beskrivende for dine varer og tjenester, må du dokumentere at omsetningskretsen oppfatter varemerket som «noens særlige kjennetegn», og ikke som beskrivende. Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på at det skal mye til for å innarbeide et beskrivende varemerke. Vi viser til høyesterettsdommen Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, avsnitt 48.

Les mer om bruksplikt - femårsfristen

Lenke til EU-domstolens avgjørelser:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=enKontakter

Lenke til EUIPO (EU kontor for varemerker og design):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

Regelverk

Se varemerkeloven §§ 3 og 14

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt: 22 38 73 00 eller post@patentstyret.no 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: