Innarbeidelse og bruk av et varemerke

Et varemerke som er beskrivende og/eller mangler særpreg kan registreres hvis varemerket er innarbeidet.

For å få et varemerke registrert på grunnlag av bruk/innarbeidelse, må det dokumenteres at varemerket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» i Norge.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen må vise at varemerket er godt kjent i Norge for de varene og tjenestene som du ønsker varemerket registrert for. Dette betyr at dokumentasjonen må vise geografisk spredning for å gi grunnlag for en landsdekkende varemerkeregistrering.

Hvis du har brukt varemerket i et bestemt område, kan du lese mer om lokal innarbeidelse.

All dokumentasjon som viser bruk av varemerket før søknadstidspunktet/ prioritetstidspunktet er relevant.

Dokumentasjonen må vise at omsetningskretsen oppfatter varemerket som «noens særlige kjennetegn». Høyesterett slo fast i avsnitt 57 i høyesterettsdommen Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, at slik dokumentasjon for eksempel kan være dokumentasjon som viser:

  • varemerkets markedsandel
  • intensiteten i bruk av varemerket
  • hvordan varemerket har blitt markedsført
  • hvor mange i omsetningskretsen som oppfatter varemerket som en angivelse av kommersiell opprinnelse

Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på at det skal mye til for å innarbeide et beskrivende varemerke. Vi viser til høyesterettsdommen Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, avsnitt 48.

Les mer om bruksplikt - femårsfristen

Lenke til EU-domstolens avgjørelser:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

Lenke til EUIPO (EU kontor for varemerker og design):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

Regelverk

Se varemerkeloven §§ 3 og 14

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: